Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για την αλυσίδα συστοιχιών

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Blockchain (European Blockchain Partnership — EBP) είναι μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain και τη δημιουργία μιας υποδομής blockchain για τις δημόσιες υπηρεσίες.

    Δύο ψηφιακά χέρια σφίγγουν μια συμφωνία, αντιπροσωπεύοντας την εταιρική σχέση blockchain

© Image by Igor Kutyaev - iStock Getty Images

Ένα τεχνολογικό και κανονιστικό sandbox

Ο κύριος στόχος της ευρωπαϊκής σύμπραξης για την αλυσίδα συστοιχιών είναι η οικοδόμηση της ευρωπαϊκής υποδομής υπηρεσιών αλυσίδας συστοιχιών (EBSI).

Η ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για την αλυσίδα συστοιχιών (European Blockchain Partnership — EBP) συμβάλλει στην αποφυγή του κατακερματισμού του τοπίου της αλυσίδας συστοιχιών, προωθώντας τη στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η εταιρική σχέση υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα και την ευρεία ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε blockchain. Προσφέρει ένα περιβάλλον συμμορφούμενο με τις κανονιστικές ρυθμίσεις σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ και με σαφείς δομές και μοντέλα διακυβέρνησης για να βοηθήσει την ανάπτυξη και την άνθηση της αλυσίδας συστοιχιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Χρησιμοποιώντας τους ίδιους το blockchain, οι ευρωπαίοι φορείς χάραξης πολιτικής αποκτούν από πρώτο χέρι γνώση του πώς λειτουργεί η τεχνολογία, πού μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα και ποιες είναι οι δυνατότητες και οι κίνδυνοι της.  Το EBP χρησιμεύει τόσο ως τεχνολογικό όσο και ως ρυθμιστικό sandbox, το οποίο ελπίζουμε να οδηγήσει σε καλύτερη και πιο ενημερωμένη ρύθμιση σχετικά με την τεχνολογία και τη χρήση.

Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για όλους τους Ευρωπαίους

Καθώς η EBSI έρχεται στο διαδίκτυο, θα συμβάλει σε πιο αποτελεσματικές και πιο προσβάσιμες διασυνοριακές κυβερνητικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Όπως περιγράφεται κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης της Mariya Gabriel, η τότε επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας:

Στο μέλλον, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα χρησιμοποιούν τεχνολογία blockchain. Το blockchain αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα, να προωθήσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να συμβάλουν στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και να δημιουργήσουν νέους τομείς ηγεσίας, προς όφελος των πολιτών, των δημόσιων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η πρώτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας ζητεί συλλογική δράση για τη διαμόρφωση της ψηφιακής μετάβασης

Η πρώτη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, η οποία δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ενδυνάμωση μιας πιο ψηφιακά κυρίαρχης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή εγκαινιάζει ευρωπαϊκό ρυθμιστικό δοκιμαστήριο για την αλυσίδα συστοιχιών

Η Επιτροπή εγκαινίασε το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό δοκιμαστήριο για την αλυσίδα συστοιχιών. Τα δοκιμαστήρια είναι ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπου οι εταιρείες μπορούν να δοκιμάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή θα επενδύσει 292 εκατ. EUR στις ψηφιακές τεχνολογίες και την κυβερνοασφάλεια

Η Επιτροπή δρομολόγησε τη δεύτερη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», η οποία έπεται της έγκρισης των προγραμμάτων εργασίας και μιας πρώτης δέσμης προσκλήσεων τον Νοέμβριο του 2021.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Στρατηγική blockchain

Η ΕΕ επιθυμεί να είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία blockchain, να καταστεί καινοτόμος στην αλυσίδα συστοιχιών και να στεγάσει σημαντικές πλατφόρμες, εφαρμογές και εταιρείες.

Βλ. επίσης

Blockchain για τη δράση για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στη χρήση καινοτομιών στις τεχνολογίες blockchain για να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πρότυπα blockchain

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην κοινότητα προτύπων blockchain, συμμετέχοντας και συνεργάζεται στενά με όλους τους αρμόδιους φορείς σε όλο τον κόσμο.