Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eiropas blokķēdes partnerība

Eiropas blokķēžu partnerība (EBP) ir iniciatīva, kuras mērķis ir izstrādāt ES stratēģiju par blokķēdi un izveidot blokķēdes infrastruktūru sabiedriskajiem pakalpojumiem.

    Divas digitālās rokas krata uz līgumu, kas pārstāv blockchain partnerību

© Image by Igor Kutyaev - iStock Getty Images

Tehnoloģiskais un regulatīvais smilškaste

Eiropas blokķēžu partnerības galvenais mērķis ir veidot Eiropas blokķēžu pakalpojumu infrastruktūru (EBSI).

Eiropas blokķēžu partnerība (EBP) palīdz izvairīties no blokķēdes ainavas sadrumstalotības, veicinot ciešu sadarbību starp ES valstīm. Partnerība atbalsta uz blokķēdēm balstītu pakalpojumu sadarbspēju un plašu izvēršanu. Tā piedāvā regulējumam atbilstošu vidi, pilnībā ievērojot ES tiesību aktus un skaidras pārvaldības struktūras un modeļus, lai palīdzētu blokķēdei augt un attīstīties visā Eiropā.

Izmantojot paši blokķēdi, Eiropas politikas veidotāji iegūst tiešas zināšanas par to, kā tehnoloģija darbojas, kur to vislabāk var piemērot un kāds ir tās potenciāls un riski.  EBP kalpo gan kā tehnoloģisku, gan regulatīvu smilšu kaste, kas, cerams, nodrošinās labāku, informētāku regulējumu tehnoloģiju un izmantošanas jomā.

Labāki sabiedriskie pakalpojumi visiem eiropiešiem

Tā kā EBSI nāks tiešsaistē, tā veicinās efektīvākus un pieejamākus pārrobežu pārvaldes pakalpojumus Eiropā. Kā norādīts toreizējās digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāres Marijas Gabrielas paziņojuma laikā:

Nākotnē visi sabiedriskie pakalpojumi izmantos blokķēdes tehnoloģiju. Blokķēde Eiropai un dalībvalstīm ir lieliska iespēja pārdomāt savas informācijas sistēmas, veicināt lietotāju uzticēšanos un personas datu aizsardzību, palīdzēt radīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas un izveidot jaunas vadības jomas, no kurām ieguvēji ir iedzīvotāji, publiskie dienesti un uzņēmumi.

Jaunākās ziņas

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

DIGIBYTE |
Hungary joins the European Blockchain Partnership

On 18 February 2019, Hungary became the 29th country to sign the Declaration creating a European Blockchain Partnership. The declaration was signed by Mr László György, Minister of State for Economic Strategy and Regulation, Ministry for Innovation and Technology, in the presence of Claire Bury, Deputy Director-General for the European Commission’s Directorate-General Communications Networks, Content and Technology (CNECT).

Related Content

Big Picture

Blockchain stratēģija

ES vēlas būt līderis blokķēdes tehnoloģijā, kļūstot par inovatoru blokķēdē un par mājvietu nozīmīgām platformām, lietojumprogrammām un uzņēmumiem.

See Also

Blokķēdes standarti

Eiropas Komisija aktīvi iesaistās blokķēžu standartu kopienā, iesaistoties un cieši sadarbojoties ar visām attiecīgajām struktūrām visā pasaulē.