Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos blokų grandinės partnerystė

Europos blokų grandinės partnerystė (EBP) yra iniciatyva, kuria siekiama parengti ES strategiją dėl blokų grandinės ir sukurti viešųjų paslaugų blokų grandinės infrastruktūrą.

    Dvi skaitmeninės rankos supurtė susitarimą, atstovaujantį blokų grandinės partnerystei

© Image by Igor Kutyaev - iStock Getty Images

Technologinė ir reguliavimo smėlio dėžė

Pagrindinis Europos blokų grandinės partnerystės tikslas – sukurti Europos blokų grandinės paslaugų infrastruktūrą (EBSI).

Europos blokų grandinės partnerystė (EBP) padeda išvengti blokų grandinės susiskaidymo skatinant glaudų ES šalių bendradarbiavimą. Partneryste remiamas blokų grandinės paslaugų sąveikumas ir platus jų diegimas. Ji siūlo reguliavimo reikalavimus atitinkančią aplinką, visapusiškai atitinkančią ES teisės aktus ir aiškias valdymo struktūras bei modelius, kurie padėtų blokų grandinei augti ir klestėti visoje Europoje.

Naudodamiesi blokų grandine, Europos politikos formuotojai iš pirmų rankų įgyja žinių apie tai, kaip technologija veikia, kur ją geriausia taikyti ir kokia yra jos galimybė ir rizika.  EBP yra tiek technologinė, tiek reguliavimo bandomoji aplinka, todėl tikimasi, kad bus užtikrintas geresnis ir labiau informuotas reguliavimas technologijų ir naudojimo srityje.

Geresnės viešosios paslaugos visiems europiečiams

Kadangi EBSI teikiama internetu, jis padės Europoje teikti veiksmingesnes ir prieinamesnes tarpvalstybines valdžios paslaugas. Kaip aprašyta tuometinės už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakingos Komisijos narės Mariya Gabriel pranešimo metu:

Ateityje visos viešosios tarnybos naudosis blokų grandinės technologija. Blokų grandinė yra puiki galimybė Europai ir valstybėms narėms persvarstyti savo informacines sistemas, skatinti vartotojų pasitikėjimą ir asmens duomenų apsaugą, padėti kurti naujas verslo galimybes ir kurti naujas lyderystės sritis, kurios būtų naudingos piliečiams, viešosioms tarnyboms ir įmonėms.

Naujausios naujienos

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

DIGIBYTE |
Hungary joins the European Blockchain Partnership

On 18 February 2019, Hungary became the 29th country to sign the Declaration creating a European Blockchain Partnership. The declaration was signed by Mr László György, Minister of State for Economic Strategy and Regulation, Ministry for Innovation and Technology, in the presence of Claire Bury, Deputy Director-General for the European Commission’s Directorate-General Communications Networks, Content and Technology (CNECT).

Related Content

Big Picture

Blokų grandinės strategija

ES nori būti lydere blokų grandinės technologijų srityje, tapti blokų grandinės novatore ir svarbių platformų, taikomųjų programų ir įmonių namais.

See Also

Blokų grandinės standartai

Europos Komisija aktyviai dalyvauja blokų grandinės standartų bendruomenėje ir glaudžiai bendradarbiauja su visomis atitinkamomis institucijomis visame pasaulyje.