Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos blokų grandinės partnerystė

Europos blokų grandinės partnerystė (EBP) yra iniciatyva, kuria siekiama parengti ES strategiją dėl blokų grandinės ir sukurti viešųjų paslaugų blokų grandinės infrastruktūrą.

Technologinė ir reguliavimo smėlio dėžė

Pagrindinis Europos blokų grandinės partnerystės tikslas – sukurti Europos blokų grandinės paslaugų infrastruktūrą (EBSI).

Europos blokų grandinės partnerystė (EBP) padeda išvengti blokų grandinės susiskaidymo skatinant glaudų ES šalių bendradarbiavimą. Partneryste remiamas blokų grandinės paslaugų sąveikumas ir platus jų diegimas. Ji siūlo reguliavimo reikalavimus atitinkančią aplinką, visapusiškai atitinkančią ES teisės aktus ir aiškias valdymo struktūras bei modelius, kurie padėtų blokų grandinei augti ir klestėti visoje Europoje.

Naudodamiesi blokų grandine, Europos politikos formuotojai iš pirmų rankų įgyja žinių apie tai, kaip technologija veikia, kur ją geriausia taikyti ir kokia yra jos galimybė ir rizika.  EBP yra tiek technologinė, tiek reguliavimo bandomoji aplinka, todėl tikimasi, kad bus užtikrintas geresnis ir labiau informuotas reguliavimas technologijų ir naudojimo srityje.

Geresnės viešosios paslaugos visiems europiečiams

Kadangi EBSI teikiama internetu, jis padės Europoje teikti veiksmingesnes ir prieinamesnes tarpvalstybines valdžios paslaugas. Kaip aprašyta tuometinės už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakingos Komisijos narės Mariya Gabriel pranešimo metu:

Ateityje visos viešosios tarnybos naudosis blokų grandinės technologija. Blokų grandinė yra puiki galimybė Europai ir valstybėms narėms persvarstyti savo informacines sistemas, skatinti vartotojų pasitikėjimą ir asmens duomenų apsaugą, padėti kurti naujas verslo galimybes ir kurti naujas lyderystės sritis, kurios būtų naudingos piliečiams, viešosioms tarnyboms ir įmonėms.

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Komisija sukuria Europos blokų grandinės bandomąją dėžutę

Komisija sukūrė Europos blokų grandinės bandomąją reglamentavimo dėžutę. Bandomoji aplinka yra kontroliuojama aplinka, kurioje įmonės, bendradarbiaudamos su atitinkamomis reguliavimo institucijomis, gali išbandyti savo produktus ir paslaugas.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Blokų grandinės strategija

ES nori būti blokų grandinės technologijų lyderė, tapti blokų grandinės novatore ir didelių platformų, taikomųjų programų ir įmonių namais.

Taip pat žr.

Blokų grandinės standartai

Europos Komisija aktyviai dalyvauja blokų grandinės standartų bendruomenėje, bendradarbiaudama ir glaudžiai bendradarbiaudama su visomis atitinkamomis įstaigomis visame pasaulyje.