Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Eurooppalainen lohkoketjukumppanuus

Eurooppalainen lohkoketjukumppanuus (European Blockchain Partnership, EBP) on aloite lohkoketjua koskevan EU:n strategian kehittämiseksi ja lohkoketjuinfrastruktuurin rakentamiseksi julkisille palveluille.

    Kaksi digitaalista kättä ravistavat sopimusta, joka edustaa blockchain-kumppanuutta

© Image by Igor Kutyaev - iStock Getty Images

Teknologinen ja sääntelyyn liittyvä hiekkalaatikko

Eurooppalaisen lohkoketjukumppanuuden pääpaino on ollut eurooppalaisen lohkoketjupalveluinfrastruktuurin (EBSI) rakentaminen.

Eurooppalaisen lohkoketjukumppanuuden (European Blockchain Partnership, EBP) avulla voidaan välttää lohkoketjuympäristön pirstoutumista edistämällä tiivistä yhteistyötä EU-maiden välillä. Kumppanuus tukee lohkoketjupohjaisten palvelujen yhteentoimivuutta ja laajaa käyttöönottoa. Se tarjoaa sääntelyyn perustuvan ympäristön, joka on täysin EU:n lainsäädännön mukainen ja jossa on selkeät hallintorakenteet ja -mallit, jotka auttavat lohkoketjua kasvamaan ja kukoistamaan kaikkialla Euroopassa.

Käyttämällä lohkoketjua eurooppalaiset päättäjät saavat ensikäden tietoa siitä, miten teknologia toimii, missä sitä voidaan parhaiten soveltaa ja mitkä ovat sen mahdollisuudet ja riskit.  EBP toimii sekä teknologisena että sääntelyyn liittyvänä hiekkalaatikkona, joka toivottavasti johtaa parempaan ja tietoon perustuvaan sääntelyyn teknologian ja käytön alalla.

Paremmat julkiset palvelut kaikille eurooppalaisille

Kun EBSI tulee verkkoon, se edistää tehokkaampia ja helpommin saatavilla olevia valtioiden rajat ylittäviä palveluja Euroopassa. Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komission jäsenen Mariya Gabrielin ilmoituksen mukaan:

Tulevaisuudessa kaikki julkiset palvelut käyttävät lohkoketjuteknologiaa. Lohkoketju tarjoaa Euroopalle ja jäsenvaltioille loistavan tilaisuuden pohtia tietojärjestelmiään uudelleen, edistää käyttäjien luottamusta ja henkilötietojen suojaa, auttaa luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luoda uusia johtamisalueita, jotka hyödyttävät kansalaisia, julkisia palveluja ja yrityksiä.

Viimeisimmät uutiset

DIGIBYTE |
The Commission’s European Innovation Council awards €5 million to blockchain solutions for social innovations

The European Innovation Council (EIC) Prize on Blockchains for Social Good has awarded €5 million to six winners selected in a call to identify scalable, deployable and high-impact blockchain solutions for societal challenges. The winning solutions propose blockchain applications for fair trade and circular economy, increasing transparency in production processes and quality information, improving accountability and contributing to financial inclusion and renewable energy.

DIGIBYTE |
Hungary joins the European Blockchain Partnership

On 18 February 2019, Hungary became the 29th country to sign the Declaration creating a European Blockchain Partnership. The declaration was signed by Mr László György, Minister of State for Economic Strategy and Regulation, Ministry for Innovation and Technology, in the presence of Claire Bury, Deputy Director-General for the European Commission’s Directorate-General Communications Networks, Content and Technology (CNECT).

Related Content

Big Picture

Blockchain-strategia

EU haluaa olla edelläkävijä lohkoketjuteknologian alalla, ja siitä tulee lohkoketjun innovoija ja merkittävien alustojen, sovellusten ja yritysten koti.

See Also

Ilmastotoimien lohkoketju

Euroopan komissio pyrkii hyödyntämään lohkoketjuteknologioiden innovaatioita ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Blockchain-standardit

Euroopan komissio toimii aktiivisesti lohkoketjustandardiyhteisössä ja tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien asiaankuuluvien elinten kanssa eri puolilla maailmaa.