Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europeiska blockkedjepartnerskapet

Det europeiska blockkedjepartnerskapet (EBP) är ett initiativ för att utveckla en EU-strategi för blockkedjeteknik och bygga en blockkedjeinfrastruktur för offentliga tjänster.

    Två digitala händer skaka på ett avtal, som representerar blockchain-partnerskapet

© Image by Igor Kutyaev - iStock Getty Images

En teknisk och regulatorisk sandlåda

Det europeiska blockkedjepartnerskapets huvudfokus har varit att bygga upp den europeiska infrastrukturen för blockkedjetjänster (EBSI).

Det europeiska blockkedjepartnerskapet bidrar till att undvika fragmentering av blockkedjelandskapet genom att främja ett nära samarbete mellan EU-länderna. Partnerskapet stöder interoperabilitet och en bred spridning av blockkedjebaserade tjänster. Det erbjuder en miljö som är förenlig med lagstiftningen i full överensstämmelse med EU:s lagstiftning och med tydliga styrningsstrukturer och modeller för att hjälpa blockkedjan att växa och blomstra i hela Europa.

Genom att själva använda blockkedjan får de europeiska politiska beslutsfattarna förstahandskunskap om hur tekniken fungerar, var den bäst kan tillämpas och vad dess potential och risker är.  EBP fungerar både som en teknisk och regulatorisk sandlåda, vilket förhoppningsvis leder till bättre och mer informerad reglering på teknik- och användningsområdet.

Bättre offentliga tjänster för alla européer

I takt med att EBSI kommer online kommer det att bidra till effektivare och mer tillgängliga gränsöverskridande offentliga tjänster i Europa. Som beskrevs vid tidpunkten för tillkännagivandet av Mariya Gabriel, dåvarande kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället:

I framtiden kommer alla offentliga tjänster att använda blockchain-teknik. Blockkedjan är ett utmärkt tillfälle för Europa och medlemsstaterna att ompröva sina informationssystem, främja användarnas förtroende och skyddet av personuppgifter, bidra till att skapa nya affärsmöjligheter och skapa nya ledarskapsområden som gynnar medborgare, offentliga tjänster och företag.

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Blockkedjestrategi

EU vill vara ledande inom blockkedjeteknik och bli en innovatör inom blockkedjeteknik och ett hem för betydande plattformar, tillämpningar och företag.

Se också

Blockchain för klimatåtgärder

Europeiska kommissionen har som mål att använda innovationer inom blockkedjeteknik för att bidra till att bekämpa klimatförändringarna.

Blockkedjestandarder

Europeiska kommissionen spelar en aktiv roll i blockchain-standardgemenskapen och samarbetar och arbetar nära alla relevanta organ runt om i världen.