Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η μικροηλεκτρονική και η νανοηλεκτρονική μας μεταφέρουν στον κόσμο σε μικρογραφία, όπου τα μεγάλα πράγματα διευκολύνονται από τα μικρότερα και πιο έξυπνα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα.

    Πεταλούδες φτιαγμένες από ηλεκτρονικά εξαρτήματα ακουμπούν σε ένα κύκλωμα

Όταν μιλάμε για μικροτεχνολογίες, αναφερόμαστε σε αυτές σε χιλιοστά. Οι νανοτεχνολογίες μας παίρνουν ακόμα μικρότερους, σε νανόμετρα: ένα εκατομμυριοστό του χιλιοστού, ή 1/60.000 το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας.

Γιατί αυτά τα μικροσκοπικά πράγματα είναι τόσο σημαντικά;

Εξαρτώμαστε όλο και περισσότερο από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα· αυτές οι τεχνολογίες και οι λύσεις που παρέχουν είναι η ίδια η βάση των καθημερινών μας συσκευών, όπως τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές.

Αυτή είναι μόνο η αρχή

Σε αυτόν τον τομέα εργαζόμαστε στα σύνορα του υλικού και του λογισμικού. Η μικροηλεκτρονική και η νανοηλεκτρονική αποτελούν μέρος των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ). Οι ΒΤΓΕ είναι οι κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης των ψηφιακών αγαθών. Μπορούν να ανοίξουν σημαντικές νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ευρωπαϊκός νόμος για τα τσιπ

Η Επιτροπή ενέκρινε τον ευρωπαϊκό νόμο για τα τσιπ τον Φεβρουάριο του 2022. Ο ευρωπαϊκός νόμος για τα τσιπ θα συμβάλει στην ενίσχυση του οικοσυστήματος ημιαγωγών στην ΕΕ, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και μειώνοντας τις εξωτερικές εξαρτήσεις. Θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου της ΕΕ για ψηφιακή δεκαετία, ο οποίος συνίσταται στον διπλασιασμό του μεριδίου της στην παγκόσμια αγορά ημιαγωγών σε 20 %.

Σύμπραξη βασικών ψηφιακών τεχνολογιών

Το Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως σε μια ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τις βασικές ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτό θα περιλαμβάνει εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και/ή της βιομηχανίας. Μόλις καταρτιστούν, θα προκηρυχθούν νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την επιλογή και τη χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους τους. 

Η εταιρική σχέση για τις βασικές ψηφιακές τεχνολογίες θα επικεντρωθεί στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή τέτοιων εξαρτημάτων και την ενσωμάτωσή τους σε συστήματα. Έχει ως στόχο να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας και να συμβάλει στην πρόοδο προς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θα στηρίξει επίσης την έρευνα και την καινοτομία για μικροεπεξεργαστές επόμενης γενιάς, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης στον τομέα αυτό.

 

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή εγκαινιάζει την κοινή επιχείρηση «Μικροκυκλώματα» στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα

Η Επιτροπή εγκαινίασε επίσημα την κοινή επιχείρηση «Μικροκυκλώματα» (ΚΕ «Μικροκυκλώματα»), η οποία θα ενισχύσει το ευρωπαϊκό οικοσύστημα ημιαγωγών και την τεχνολογική πρωτοπορία της Ευρώπης. Θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής, διευκολύνοντας έτσι την εμπορευματοποίηση καινοτόμων ιδεών.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή συνιστά τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου σε τέσσερις κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς: προηγμένοι ημιαγωγοί, τεχνητή νοημοσύνη, κβαντική, βιοτεχνολογίες

Η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τους κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς για την οικονομική ασφάλεια της ΕΕ, για περαιτέρω αξιολόγηση κινδύνου από κοινού με τα κράτη μέλη.

PRESS RELEASE |
Η πρώτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας ζητεί συλλογική δράση για τη διαμόρφωση της ψηφιακής μετάβασης

Η πρώτη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, η οποία δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ενδυνάμωση μιας πιο ψηφιακά κυρίαρχης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Ψηφιακή κυριαρχία: Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα τίθεται σε ισχύ σήμερα

Σήμερα τίθεται σε ισχύ η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα. Θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού, της ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής υπεροχής της ΕΕ στις τεχνολογίες και τις εφαρμογές ημιαγωγών.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Προηγμένη υπολογιστική

Οι επενδύσεις της ΕΕ στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και σε τεχνολογίες υπολογιστικής θα βοηθήσουν την Ευρώπη να πρωτοστατήσει στον τομέα της υπερυπολογιστικής στην ψηφιακή δεκαετία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα

Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα θα ενισχύσει την τεχνολογική κυριαρχία, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και θα συμβάλει στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Βλ. επίσης

Προορισμός Γη

Destination Earth (DestinE), εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα βιώσιμο μέλλον

Φωτονική

Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας εποχής φωτονικής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα πλήρη οφέλη αυτής της τεχνολογίας.

Κβαντική

Για να απελευθερωθεί η μετασχηματιστική δύναμη της κβαντικής, η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μια σταθερή βιομηχανική βάση που θα βασίζεται στην παράδοση αριστείας στην κβαντική έρευνα.

Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων αναφέρεται σε υπολογιστικά συστήματα με εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ισχύ που είναι σε θέση να λύσουν εξαιρετικά περίπλοκα και απαιτητικά προβλήματα.