Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η μικροηλεκτρονική και η νανοηλεκτρονική μας μεταφέρουν στον κόσμο σε μικρογραφία, όπου τα μεγάλα πράγματα διευκολύνονται από τα μικρότερα και πιο έξυπνα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα.

    Πεταλούδες φτιαγμένες από ηλεκτρονικά εξαρτήματα ακουμπούν σε ένα κύκλωμα

Όταν μιλάμε για μικροτεχνολογίες, αναφερόμαστε σε αυτές σε χιλιοστά. Οι νανοτεχνολογίες μας παίρνουν ακόμα μικρότερους, σε νανόμετρα: ένα εκατομμυριοστό του χιλιοστού, ή 1/60.000 το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας.

Γιατί αυτά τα μικροσκοπικά πράγματα είναι τόσο σημαντικά;

Εξαρτώμαστε όλο και περισσότερο από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα· αυτές οι τεχνολογίες και οι λύσεις που παρέχουν είναι η ίδια η βάση των καθημερινών μας συσκευών, όπως τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές.

Αυτή είναι μόνο η αρχή

Σε αυτόν τον τομέα εργαζόμαστε στα σύνορα του υλικού και του λογισμικού. Η μικροηλεκτρονική και η νανοηλεκτρονική αποτελούν μέρος των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ). Οι ΒΤΓΕ είναι οι κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης των ψηφιακών αγαθών. Μπορούν να ανοίξουν σημαντικές νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ευρωπαϊκός νόμος για τα τσιπ

Η Επιτροπή ενέκρινε τον ευρωπαϊκό νόμο για τα τσιπ τον Φεβρουάριο του 2022. Ο ευρωπαϊκός νόμος για τα τσιπ θα συμβάλει στην ενίσχυση του οικοσυστήματος ημιαγωγών στην ΕΕ, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και μειώνοντας τις εξωτερικές εξαρτήσεις. Θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου της ΕΕ για ψηφιακή δεκαετία, ο οποίος συνίσταται στον διπλασιασμό του μεριδίου της στην παγκόσμια αγορά ημιαγωγών σε 20 %.

Σύμπραξη βασικών ψηφιακών τεχνολογιών

Το Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως σε μια ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τις βασικές ψηφιακές τεχνολογίες. Αυτό θα περιλαμβάνει εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και/ή της βιομηχανίας. Μόλις καταρτιστούν, θα προκηρυχθούν νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την επιλογή και τη χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας σύμφωνα με τους αντίστοιχους στόχους τους. 

Η εταιρική σχέση για τις βασικές ψηφιακές τεχνολογίες θα επικεντρωθεί στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή τέτοιων εξαρτημάτων και την ενσωμάτωσή τους σε συστήματα. Έχει ως στόχο να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας και να συμβάλει στην πρόοδο προς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θα στηρίξει επίσης την έρευνα και την καινοτομία για μικροεπεξεργαστές επόμενης γενιάς, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης στον τομέα αυτό.

 

Τελευταια ΝΕΑ

DIGIBYTE |
Η Ευρώπη δεσμεύεται για καινοτομία ημιαγωγών με νέες εγκαταστάσεις δοκιμών

Σήμερα, το συμβούλιο δημόσιων αρχών της κοινής επιχείρησης «Μικροκυκλώματα» επέλεξε τις κοινοπραξίες που θα υλοποιήσουν τέσσερις πιλοτικές γραμμές για την τεχνολογία ημιαγωγών. Αποτελεί σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα, ιδίως όσον αφορά την πρωτοβουλία για τα μικροκυκλώματα για την Ευρώπη.

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν την ισχυρή εμπορική και τεχνολογική συνεργασία σε μια εποχή παγκόσμιων προκλήσεων

Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την έκτη σύνοδο του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (TTC) στο Leuven του Βελγίου. Η σύνοδος επέτρεψε στους υπουργούς να αξιοποιήσουν τις εν εξελίξει εργασίες και να παρουσιάσουν νέα παραδοτέα του ΣΕΤ μετά από δυόμισι χρόνια συνεργασίας.

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Κορέας επαναβεβαιώνουν την εταιρική τους σχέση για έναν ανθεκτικό ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς αποκλεισμούς

Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Κορέας πραγματοποίησαν το δεύτερο Συμβούλιο Ψηφιακής Εταιρικής Σχέσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο προήδρευσαν από κοινού ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Thierry Breton, και ο Κορεάτης Υπουργός Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Δρ Lee Jong-Ho.

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ επενδύει 216 εκατ. ευρώ για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των ημιαγωγών

Η κοινή επιχείρηση για τους ημιαγωγούς (ΚΕ «Μικροκυκλώματα») ανακοίνωσε σήμερα τη δρομολόγηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ύψους 216 εκατ. EUR για τη στήριξη πρωτοβουλιών έρευνας και καινοτομίας στους τομείς των ημιαγωγών, της μικροηλεκτρονικής και της φωτονικής. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί συνέχεια ενός πρώτου γύρου προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για καινοτόμες πιλοτικές γραμμές, που ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο του 2023, με τις οποίες εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 1.67 δισ. ευρώ.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Προηγμένη υπολογιστική

Οι επενδύσεις της ΕΕ στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και σε τεχνολογίες υπολογιστικής θα βοηθήσουν την Ευρώπη να πρωτοστατήσει στον τομέα της υπερυπολογιστικής στην ψηφιακή δεκαετία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα

Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα θα ενισχύσει την τεχνολογική κυριαρχία, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και θα συμβάλει στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.

Βλ. επίσης

Προορισμός Γη

Destination Earth (DestinE), μια εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη του πράσινου μετασχηματισμού.

Φωτονική

Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας εποχής φωτονικής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα πλήρη οφέλη αυτής της τεχνολογίας.

Κβαντική

Για να απελευθερωθεί η μετασχηματιστική δύναμη της κβαντικής ενέργειας, η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό κβαντικό οικοσύστημα που θα βασίζεται στην παράδοση αριστείας στην κβαντική έρευνα.

Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων αναφέρεται σε υπολογιστικά συστήματα με εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ισχύ που είναι σε θέση να λύσουν εξαιρετικά περίπλοκα και απαιτητικά προβλήματα.