Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-Elettroniċi

Il-mikroelettronika u n-nanoelettronika jieħduna fid-dinja f’miniature, fejn l-affarijiet il-kbar huma ffaċilitati mill-iżgħar u l-aktar sistemi elettroniċi intelliġenti.

    Il-friefet magħmulin minn komponenti elettroniċi jistrieħu fuq bord taċ-ċirkwit

Meta nitkellmu dwar il-mikroteknoloġiji, qed nirreferu għal dawk f’millimetri. In-nanoteknoloġiji jieħduna saħansitra iżgħar, għal nanometri: minn miljun ta’ millimetru, jew 1/60,000 il-wisa’ ta’ xagħar uman.

Għaliex dawn l-affarijiet ċkejkna tant importanti?

Wasalna biex niddependu dejjem aktar fuq il-komponenti u s-sistemi elettroniċi; dawn it-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet li jipprovdu huma l-bażi stess tal-apparat tagħna ta’ kuljum, bħall-mowbajls u l-kompjuters.

Dan huwa biss il-bidu

F’dan il-qasam qed naħdmu fuq il-fruntieri tal-ħardwer u s-softwer. Il-mikroelettronika u n-nanoelettronika huma parti mit -teknoloġiji abilitanti essenzjali (KETs). Il-KETs huma l-muturi tal-iżvilupp ta’ oġġetti diġitali. Dawn jistgħu jiftħu possibbiltajiet ġodda importanti għat-tkabbir u l-kompetittività industrijali tal-Ewropa, joħolqu impjiegi ġodda u joħolqu usher fi prodotti u servizzi ġodda.

Att dwar iċ-Ċipep Ewropej

Il-Kummissjoni adottat l- Att Ewropew dwar iċ-Ċipep fi Frar 2022. L-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep se jgħin biex tissaħħaħ l-ekosistema tas-semikondutturi fl-UE, jiżgura r-reżiljenza tal-ktajjen tal-provvista u jnaqqas id-dipendenzi esterni. Se jkollha rwol ewlieni biex tiżgura li l-UE tilħaq il-mira tagħha għad-deċennju diġitali li tirdoppja s-sehem tas-suq globali tagħha fis-semikondutturi għal 20 %.

Sħubija ta’ Teknoloġiji Diġitali Ewlenin

Il-Kunsill ta l-approvazzjoni tiegħu lil impriża konġunta Ewropea dwar teknoloġiji diġitali ewlenin. Dan se jinvolvi sħubija bejn l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri, u/jew l-industrija. Ladarba jiġu stabbiliti, se jitnedew sejħiet ġodda għal proposti, biex jintgħażlu u jiġu ffinanzjati proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni skont l-objettivi rispettivi tagħhom. 

Is-sħubija tat-teknoloġiji diġitali ewlenin se tiffoka fuq il-komponenti elettroniċi. Dan jinkludi d-disinn, il-manifattura ta’ komponenti bħal dawn, u l-integrazzjoni tagħhom fis-sistemi. Għandha l-għan li tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija u tas-soċjetà u tgħin fil-progress lejn il- Patt Ekoloġiku Ewropew. Se tappoġġa wkoll ir-riċerka u l-innovazzjoni għall-mikroproċessuri tal-ġenerazzjoni li jmiss, filwaqt li żżid il-kompetittività u s-sovranità teknoloġika tal-Ewropa f’dan il-qasam.

 

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
L-UE tinvesti EUR 216 miljun biex tippromwovi r-riċerka u l-innovazzjoni tas-semikondutturi

Illum, l-Impriża Konġunta dwar is-Semikondutturi (Chips JU) ħabbret it-tnedija ta’ EUR 216 miljun f’sejħiet għal proposti biex jiġu appoġġati inizjattivi ta’ riċerka u innovazzjoni fl-oqsma tas-semikondutturi, il-mikroelettronika u l-fotonika. Din it-tħabbira ssegwi l-ewwel sensiela ta’ sejħiet għal linji pilota innovattivi, imħabbra f’Novembru 2023, li żguraw EUR 1.67 biljun f’finanzjament tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Computing avvanzat

L-investiment tal-UE fil-computing ta’ prestazzjoni għolja u fit-teknoloġiji tal-computing se jippermetti lill-Ewropa biex twitti t-triq fis-supercomputing fid-Deċennju Diġitali.

Ħarsa aktar fil-fond

l-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep

l-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep se jagħti spinta lis-sovranità teknoloġika, il-kompetittività u r-reżiljenza tal-Ewropa u jikkontribwixxi għat-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi.

Ara Wkoll

Destinazzjoni d-Dinja

Destinazzjoni d-Dinja (DestinE), inizjattiva ewlenija tal-Kummissjoni Ewropea biex tappoġġa t-trasformazzjoni ekoloġika.

Fotonika

Ninsabu fix-xifer ta’ era ġdida tal-fotonika, u l-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tiżgura li ċ-ċittadini u n-negozji jgawdu l-benefiċċji kollha ta’ din it-teknoloġija.

Kwantistika

Biex tiġi sfruttata l-qawwa trasformattiva tal-kwantum, jeħtieġ li l-UE tiżviluppa ekosistema kwantistika Ewropea sħiħa li tibni fuq it-tradizzjoni tagħha ta’ eċċellenza fir-riċerka kwantistika.

Informatika ta’ Prestazzjoni Għolja

Computing ta ‘prestazzjoni għolja jirreferi għal sistemi tal-kompjuter b’qawwa komputazzjonali estremament għolja li huma kapaċi jsolvu problemi estremament kumplessi u impenjattivi.