Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Elektronika

Mikro in nanoelektronika nas popeljeta v svet v miniaturi, kjer velike stvari olajšajo najmanjše in najpametnejše elektronske komponente in sistemi.

    Metulji iz elektronskih komponent počivajo na vezju

Ko govorimo o mikrotehnologijah, govorimo o tistih v milimetrih. Nanotehnologije nas popeljejo še manjše, do nanometrov: milijoninko milimetra ali 1/60,000 širine človeških las.

Zakaj so te drobne stvari tako pomembne?

Postajamo vedno bolj odvisni od elektronskih komponent in sistemov; te tehnologije in rešitve, ki jih ponujajo, so osnova naših vsakodnevnih naprav, kot so mobilni telefoni in računalniki.

To je šele začetek

Na tem področju delamo na mejah strojne in programske opreme. Mikro in nanoelektronika sta del ključnih omogočitvenih tehnologij (KET). KET so gonilna sila razvoja digitalnega blaga. Odpirajo lahko pomembne nove možnosti za rast in industrijsko konkurenčnost Evrope, ustvarjajo nova delovna mesta ter uvajajo nove proizvode in storitve.

Zakon o evropskih čipih

Komisija je februarja 2022 sprejela evropski zakon o čipih. Evropski zakon o čipih bo prispeval h krepitvi polprevodniškega ekosistema v EU, zagotovil odpornost dobavnih verig in zmanjšal zunanje odvisnosti. Imela bo ključno vlogo pri zagotavljanju, da bo EU izpolnila svoj cilj za digitalno desetletje, in sicer podvojiti svoj svetovni tržni delež polprevodnikov na 20 %.

Partnerstvo za ključne digitalne tehnologije

Svet je dal zeleno luč evropskemu skupnemu podjetju za ključne digitalne tehnologije. To bo vključevalo partnerstvo med Evropsko unijo, državami članicami in/ali industrijo. Ko bodo vzpostavljeni, bodo objavljeni novi razpisi za zbiranje predlogov za izbiro in financiranje raziskovalnih in inovacijskih projektov v skladu z njihovimi cilji. 

Partnerstvo za ključne digitalne tehnologije bo osredotočeno na elektronske komponente. To vključuje zasnovo, izdelavo takšnih komponent in njihovo integracijo v sisteme. Njegov namen je podpreti digitalno preobrazbo gospodarstva in družbe ter pomagati pri doseganju evropskega zelenega dogovora. Podpiral bo tudi raziskave in inovacije za mikroprocesorje naslednje generacije, kar bo povečalo konkurenčnost Evrope in tehnološko suverenost na tem področju.

 

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
EU vložila 216 milijonov evrov za spodbujanje raziskav in inovacij na področju polprevodnikov

Skupno podjetje za polprevodnike (Skupno podjetje za čipe) je danes napovedalo objavo 216 milijonov evrov v razpisih za zbiranje predlogov za podporo raziskovalnim in inovacijskim pobudam na področju polprevodnikov, mikroelektronike in fotonike. Ta napoved sledi prvemu krogu razpisov za inovativne pilotne linije, ki je bil napovedan novembra 2023 in s katerimi je bilo zagotovljenih 1,67 milijarde EUR sredstev EU.

Povezane vsebine

Širša slika

Napredno računalništvo

Naložbe EU v visokozmogljivostno računalništvo in računalniške tehnologije bodo Evropi zagotovile vodilno vlogo na področju superračunalništva v digitalnem desetletju.

Podrobnejše informacije

Evropski akt o čipih

Evropski akt o čipih bo okrepil tehnološko suverenost, konkurenčnost in odpornost Evrope ter prispeval k digitalnemu in zelenemu prehodu.

Glej tudi

Destinacija Zemlja

Destinacija Zemlja (DestinE), vodilna pobuda Evropske komisije za trajnostno prihodnost

Fotonika

Smo na robu nove dobe fotonike in Evropska komisija si prizadeva, da bi državljani in podjetja uživali vse prednosti te tehnologije.

Kvantno

Da bi EU sprostila preobrazbeno moč kvantne moči, mora razviti polnopravni evropski kvantni ekosistem, ki bo temeljil na svoji tradiciji odličnosti na področju kvantnih raziskav.

Visokozmogljivostno računalništvo

Visokozmogljivostno računalništvo se nanaša na računalniške sisteme z izjemno visoko računalniško močjo, ki lahko rešijo zelo zapletene in zahtevne probleme.