Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Електроника

Микро- и наноелектрониката ни отвежда в света в миниатюра, където големите неща се улесняват от най-малките и интелигентни електронни компоненти и системи.

Когато говорим за микротехнологии, говорим за тези в милиметри. Нанотехнологиите ни отвеждат още по-малки, до нанометри: една милионна част от милиметъра, или 1/60,000 ширината на човешки косъм.

Защо тези малки неща са толкова важни?

Ставаме все по-зависими от електронните компоненти и системи; тези технологии и решенията, които те предоставят, са в основата на нашите ежедневни устройства, такива мобилни телефони и компютри.

Това е само началото

В тази област ние работим на границите на хардуера и софтуера. Микро- и наноелектрониката са част от ключовите базови технологии (ГБТ). ГБТ са двигателите на развитието на цифровите стоки. Те могат да разкрият важни нови възможности за растежа и конкурентоспособността на промишлеността в Европа, да създадат нови работни места и да въведат нови продукти и услуги.

Европейски закон за чиповете

Комисията прие Закона за европейските чипове през февруари 2022 г. Законът за европейските чипове ще спомогне за укрепването на екосистемата на полупроводниците в ЕС, като гарантира устойчивостта на веригите на доставки и намалява външните зависимости. Тя ще играе ключова роля, за да гарантира, че ЕС ще изпълни целта си за цифрово десетилетие за удвояване на своя дял на световния пазар на полупроводници до 20 %.

Партньорство в областта на ключовите цифрови технологии

Съветът даде зелена светлина на европейско съвместно предприятие в областта на ключовите цифрови технологии. Това ще включва партньорство между Европейския съюз, държавите членки и/или промишлеността. След като бъдат създадени, ще бъдат обявени нови покани за представяне на предложения за подбор и финансиране на научноизследователски и иновационни проекти в съответствие със съответните им цели. 

Партньорството в областта на ключовите цифрови технологии ще се съсредоточи върху електронните компоненти. Това включва проектирането, производството на такива компоненти и тяхното интегриране в системите. Тя има за цел да подкрепи цифровата трансформация на икономиката и обществото и да подпомогне напредъка към Европейския зелен пакт. Тя също така ще подкрепя научните изследвания и иновациите за микропроцесори от следващо поколение, като увеличава конкурентоспособността и технологичния суверенитет на Европа в тази област.

 

Последни новини

PRESS RELEASE |
ЕС инвестира 325 млн. евро в подкрепа на европейската екосистема за иновации в областта на полупроводниците

Съвместното предприятие „Интегрални схеми„(СП „Интегрални схеми„) обяви откриването на покани за представяне на предложения в подкрепа на инициативи за научни изследвания и иновации в областта на полупроводниците в областта на фотониката, центровете за компетентност и платформа за проектиране на полупроводници в облак като част от инициативата „Интегрални схеми за Европа“ съгласно Закона за интегралните схеми.

DIGIBYTE |
Европа се ангажира с иновации в областта на полупроводниците с нови съоръжения за изпитване

Днес Съветът на публичните органи на съвместното предприятие „Интегрални схеми“ избра консорциумите, които ще внедрят четири пилотни линии за полупроводникови технологии. Това е важна стъпка в прилагането на Европейския законодателен акт за интегралните схеми, по-специално за неговата инициатива „Интегрални схеми за Европа“.

PRESS RELEASE |
ЕС и САЩ продължават силното сътрудничество в областта на търговията и технологиите във време на глобални предизвикателства

ЕС и Съединените щати проведоха шестото заседание на Съвета по търговия и технологии ЕС—САЩ в Льовен, Белгия. Срещата даде възможност на министрите да доразвият текущата работа и да представят нови резултати от СТТ след две години и половина сътрудничество.

PRESS RELEASE |
ЕС и Република Корея потвърждават отново партньорството си за приобщаваща и устойчива цифрова трансформация

ЕС и Република Корея проведоха втория Съвет за цифрово партньорство в Брюксел. Съветът беше съпредседателстван от комисаря по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон и от корейския министър на науката, информационните и комуникационните технологии д-р Лий Джонг-Хо.

Съдържание по темата

Обща картина

Авангардни изчислителни технологии

Инвестициите на ЕС във високопроизводителни и други изчислителни технологии ще позволят на Европа да играе водеща роля в областта на изчисленията със суперкомпютри през цифровото десетилетие.

По-задълбочено

Вижте също

Дестинация Земя

Destination Earth (DestinE) — водеща инициатива на Европейската комисия в подкрепа на екологичната трансформация.

Фотоника

Ние сме на прага на нова ера на фотониката и Европейската комисия работи, за да гарантира, че гражданите и предприятията се възползват в пълна степен от тази технология.

Квантов

За да отключи трансформиращата сила на квантовите технологии, ЕС трябва да разработи пълноценна европейска квантова екосистема, която да се основава на традицията си за високи постижения в областта на квантовите научни изследвания.

Високопроизводителни изчислителни технологии

Високопроизводителните изчислителни технологии се отнасят до изчислителни системи с изключително висока изчислителна мощност, които са в състояние да решават изключително сложни и взискателни проблеми.