Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Elektronik

Mikro- och nanoelektronik tar oss till världen i miniatyr, där stora saker underlättas av de minsta och smartaste elektroniska komponenterna och systemen.

    Fjärilar av elektroniska komponenter vilar på ett kretskort

När vi talar om mikroteknik hänvisar vi till dem i millimeter. Nanoteknik tar oss ännu mindre, till nanometer: en miljondel av en millimeter, eller 1/60.000 bredden på ett människohår.

Varför är dessa små saker så viktiga?

Vi har blivit mer och mer beroende av elektroniska komponenter och system. dessa tekniker och de lösningar som de tillhandahåller är själva grunden för våra vardagliga enheter, såsom mobiltelefoner och datorer.

Detta är bara början

Inom detta område arbetar vi vid gränserna för hårdvara och mjukvara. Mikro- och nanoelektronik är en del av de viktigaste möjliggörande teknikerna (KET). Viktig möjliggörande teknik är drivkraften bakom utvecklingen av digitala varor. De kan öppna viktiga nya möjligheter för Europas tillväxt och industriella konkurrenskraft, skapa nya arbetstillfällen och införa nya produkter och tjänster.

Europeiska Chips Act

Kommissionen antog den europeiska Chips-lagen i februari 2022. Den europeiska Chipsakten kommer att bidra till att stärka halvledarekosystemet i EU, säkerställa försörjningskedjornas motståndskraft och minska externa beroenden. EU kommer att spela en nyckelroll när det gäller att se till att EU uppfyller sitt mål för det digitala årtiondet att fördubbla sin globala marknadsandel för halvledare till 20 %.

Partnerskap för viktig digital teknik

Rådet har gett grönt ljus åt ett gemensamt europeiskt företag om viktig digital teknik. Detta kommer att innebära ett partnerskap mellan Europeiska unionen, medlemsstaterna och/eller industrin. När det väl har inrättats kommer nya ansökningsomgångar att inledas för att välja ut och finansiera forsknings- och innovationsprojekt i enlighet med deras respektive mål. 

Det viktigaste partnerskapet för digital teknik kommer att inriktas på elektroniska komponenter. Detta inkluderar konstruktion, tillverkning av sådana komponenter och deras integrering i system. Det syftar till att stödja den digitala omvandlingen av ekonomin och samhället och bidra till framsteg mot den europeiska gröna given. Det kommer också att stödja forskning och innovation för nästa generations mikroprocessorer, vilket kommer att öka Europas konkurrenskraft och tekniska suveränitet på detta område.

 

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
EU investerar 13.5 miljarder euro i forskning och innovation 2023–2024

Kommissionen har i dag antagit det huvudsakliga arbetsprogrammet för Horisont Europa 2023–24, med omkring 13.5 miljarder euro till stöd för forskare och innovatörer i Europa för att hitta banbrytande lösningar på miljömässiga, energirelaterade, digitala och geopolitiska utmaningar.

Povezane vsebine

Širša slika

Avancerad databehandling

EU:s investeringar i högpresterande databehandling och datorteknik kommer att göra det möjligt för Europa att gå i bräschen för superdatorer i det digitala årtiondet.

Podrobnejše informacije

Europeiska Chips Act

Den föreslagna europeiska Chipsakten kommer att stärka Europas tekniska suveränitet, konkurrenskraft, motståndskraft och bidra till den digitala och gröna omställningen.

Glej tudi

Destination jorden

Destination Earth (DestinE), Europeiska kommissionens flaggskeppsinitiativ för en hållbar framtid

Foton

Vi står på randen till en ny era för fotonik, och Europeiska kommissionen arbetar för att se till att medborgare och företag får full nytta av denna teknik.

Kvant

För att frigöra kvantens transformativa kraft bör EU utveckla en solid industriell bas som bygger på sin tradition av spetskompetens inom kvantforskning.

Högpresterande datorsystem

Högpresterande datorsystem avser datorsystem med extremt hög beräkningskraft som kan lösa enormt komplexa och krävande problem.