Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digikümnendi juhtimine 1.–2. juunil 2021

1.–2. juunil toimunud digikümnendi juhtimine oli kahepäevane veebiüritus, mis keskendus Euroopa digiüleminekule 2030. aastaks.

    2021. aasta digikümnendi juhtimise logo

Milline peaks olema digitaalvaldkonna tulevik Euroopas? Millised peaksid olema meie 2030. aasta eesmärgid, kui tegemist on digiüleminekuga? Kuidas tagada, et saavutame oma eesmärgid?

Need on peamised küsimused, millele digikümnendi juhtimisel vastati.

Viimased 18 kuud on radikaalselt muutnud Euroopat ja maailma. Praeguse pandeemia tõttu on maailm digitaliseerunud kiiremini kui kunagi varem. Digitaalne on see, mis on hoidnud meie ühiskonna liikumas. Samuti on see suurendanud lõhet nende vahel, kellel on vahendid digitaalvaldkonnale üleminekuks ja selle eeliste nautimiseks, ja nende vahel, kes seda ei tee. 

Sellel ristteel peab Euroopa määratlema oma edasise tee. 

Digikümnendi juhtimine keskendus selle tee määratlemisele. Selle kahepäevase ürituse korraldasid ühiselt Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Portugal ning see toimus praktiliselt 1. ja 2. juunil 2021.

1. päev

Esimese päeva arutelu lähtepunkt oli teatis „Digikompass 2030: Euroopa tee digikümnendiks. Tema nägemus on selge: kõik Euroopas saavad ja peaksid saama digitaalsest kasu.

Selle reaalsuseks muutmiseks peame parandama digioskusi, taristut ja tehnoloogia kasutamist inimeste, ettevõtete ja haldusasutuste poolt. 

2. päev

Teine päev oli pühendatud digitaalse Euroopa programmile, mis on ELi esimene rahastamisvahend Euroopa digiprojektide rahastamiseks. Programm „Digitaalne Euroopa“ kiirendab majanduse taastumist ja kujundab Euroopa digiüleminekut, millest saavad kasu kodanikud ja ettevõtjad. 

Programmist „Digitaalne Euroopa“ rahastatakse projekte viies valdkonnas: 

  1. superarvutid
  2. tehisintellekt
  3. küberturvalisus
  4. kõrgema taseme digioskused
  5. digitehnoloogia kasutamine kogu majanduses ja ühiskonnas

Teisel päeval toimus paralleelselt kaks istungit:

  • Vool 1: kõrgjõudlusega andmetöötlus, küberturvalisus, kvant-, digitaalse innovatsiooni keskused, arukad ja rohelised kogukonnad ning digivalitsus.
  • Vool 2: andmed, tehisintellekt, pilvandmetöötlus, digitervis, digitaalne suveräänsus ja digitaalse Euroopa programmi ettepanekute kirjutamine.

Liitu vestlusega #DigitalEU2030

Võite liituda Futuriumi digikompassi kogukonnaga, et jagada materjale ja jälgida teiste osalejatega ürituse ajal ja pärast seda.

Euroopa digikümnend on teie digikümnend. Ehitame selle koos.

Seotud sisu

Üldpilt

Euroopa digikümnend

EL järgib digiühiskonna inimkeskset ja kestlikku visiooni kogu digikümnendi jooksul, et suurendada kodanike ja ettevõtjate mõjuvõimu.

Vaata lisaks

Riiklikud digikümnendi strateegilised tegevuskavad

Liikmesriigid peavad esitama komisjonile riiklikud tegevuskavad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult meetmeid, mida nad kavatsevad rakendada 2030. aasta digikümnendi eesmärkide ühiseks saavutamiseks.

DigitalEU saadikud

DigitalEU saadikud toovad kokku ajakirjanikud, toimetajad ja mõjutajad, kes tegutsevad digitaalsete & tehnoloogiateemade valdkonnas.

Muud