Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programm „Digitaalne Euroopa“

Digitaalse Euroopa programm (DIGITAL) on ELi rahastamisprogramm, mille eesmärk on tuua digitehnoloogia ettevõtetesse, kodanikesse ja haldusasutustesse.

Digitaaltehnoloogial ja -taristul on meie eraelus ja ärikeskkonnas oluline roll. Me toetume neile suhtlemisel, töötamisel, teaduse edendamisel ja praeguste keskkonnaprobleemide lahendamisel. COVID-19 pandeemia ei toonud esile mitte ainult seda, kui palju me sõltume oma tehnoloogia kättesaadavusest, vaid ka seda, kui oluline on, et Euroopa ei sõltuks maailma teistest piirkondadest pärit süsteemidest ja lahendustest. Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on veelgi paljastanud meie digitaalsete tarneahelate haavatavuse ning küberturvalisusesse investeerimise ja ELi digivõimekuse olulise parandamise.  

Digitaalse Euroopa programm (DIGITAL) pakub strateegilist rahastamist nende probleemide lahendamiseks, toetades projekte sellistes olulistes suutlikkuse valdkondades nagu: superandmetöötlus, tehisintellekt, küberturvalisus, kõrgetasemelised digioskused ning digitehnoloogia laialdase kasutamise tagamine kogu majanduses ja ühiskonnas. See toetab tööstust, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd) ja avalikku haldust digiüleminekul Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste tugevdatud võrgustiku kaudu.

2023. aasta septembris lisati uus pooljuhtide võimsuspiirkond. Kiibimäärusealusel mobiliseeritiinformaatikavahendid pooljuhtide nappuse kõrvaldamiseks, edendades suutlikkuse suurendamistEuroopa kiipide algatusekaudu.

DIGITALi kogueelarve on üle 7,9 miljardi euro ning selle eesmärk on kujundada Euroopa ühiskonna ja majanduse digipööret kooskõlas ELi eesmärkidega, mis on määratletudteatises „ Digikompass 2030: Euroopa tee digikümnendil ja poliitikaprogrammis „Tee digikümnendisse“.

Programm„Digitaalne Euroopa“ ei lahenda probleeme eraldi. See täiendab teiste ELi programmide, näiteks programmi „Euroopa horisont“ (teadusuuringud ja innovatsioon) ning Euroopa ühendamise rahastu (digitaaltaristu jaoks), taaste- ja vastupidavusrahastu ningstruktuurifondidekaudu kättesaadavaid rahalisivahendeid. See on osa ELi pikaajalisest eelarvest, mitmeaastasest finantsraamistikust 2021–2027.

Lisateave selle kohta, kuidas rahastamist saada.

Telli värskeimad uudised sellel teemal ja palju muud

Viimased uudised

EL investeerib 325 miljonit eurot, et toetada Euroopa pooljuhtide innovatsiooni ökosüsteemi

Kiipide ühisettevõte kuulutas kiibimääruse kohase Euroopa kiibialgatuse osana välja projektikonkursid, et toetada pooljuhtidega seotud teadus- ja innovatsioonialgatusi fotoonikas, pädevuskeskustes ja pilvepõhisel pooljuhtide projekteerimise platvormil.

Seotud sisu

Üldpilt

Digivaldkonna rahastamine 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus

ELi pikaajaline eelarve, mida tuntakse ka mitmeaastase finantsraamistiku nime all, edendab digitehnoloogiat ja abi pandeemiast taastumiseks.

Mine süvitsi

eArhiveerimise algatus

Algatus eArchiving pakub põhilisi spetsifikatsioone, tarkvara, koolitust ja teadmisi, et aidata inimestel teavet kauem säilitada.

Programm „Digitaalne Euroopa“ – tööprogrammid

Tööprogrammides kirjeldatakse iga teema üldisi eesmärke, ulatust, tulemusi ja tulemusi ning eelarveeraldisi. Sellelt veebilehelt leiate tööprogrammide asjakohased dokumendid ja muudatused pärast seda, kui Euroopa Komisjon on need vastu võtnud.

Oskused DIGITAL Europe’i programmis

Programm „DIGITAL Europe“ rahastab eriprogrammide ja -praktika väljatöötamist ja pakkumist tulevastele ekspertidele sellistes olulistes suutlikkuse valdkondades nagu andmed ja tehisintellekt, küberjulgeolek, kvant- ja kõrgjõudlusega andmetöötlus.

Superandmetöötlus programmis „DIGITAL Europe“

Programmi „DIGITAL Europe“ eesmärk on suurendada ja tugevdada ELi superandmetöötlus- ja andmetöötlussuutlikkust, aidates meil jõuda 2022.–2023. aastaks eksatasandi superandmetöötluseni, mille võimsus on võrreldav kogu ELi elanikkonna mobiiltelefonide andmetöötlusvõimaluste...

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused on ühtsed kontaktpunktid, mis toetavad ettevõtteid ja avaliku sektori organisatsioone digiprobleemidele reageerimisel ja konkurentsivõime suurendamisel.

Vaata lisaks

ELi toetus haridusele ja koolitusele

Komisjon pakub mitmeid haridus- ja koolitusvõimalusi, mis aitavad teil digivaldkonnas alustada, näiteks ettevõtlusalane nõustamine, vahetus ja palju muud.

ELi toetus ettevõtjatele digitaalmaailmas

EL pakub ettevõtetele mitmesuguseid toetusi alates idufirmadest kuni kasvufirmadeni kuni väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjateni ja mujale. Sellelt lehelt saate rohkem teada.

Seotud sisu