Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programm „Digitaalne Euroopa“

Digitaalse Euroopa programm (DIGITAL) on uus ELi rahastamisprogramm, mille eesmärk on tuua digitehnoloogia ettevõtetesse, kodanikesse ja haldusasutustesse.

© Euroopa Komisjon

Programmi „DIGITAL Europe“ tutvustamine

fix-empty

See, kuidas muuta Euroopa keskkonnahoidlikumaks ja digitaalsemaks, on meie põlvkonna kaks väljakutset ning meie edu nende lahendamisel määrab meie tuleviku.

Euroopa Komisjon on hakanud vaatama rohelisemat Euroopat läbi Euroopa rohelise kokkuleppe. Samal ajal avab see arutelu selle üle, kuidas liikuda digitaalsema maailma suunas: digiüleminek.

Digitaaltehnoloogial ja -taristul on meie eraelus ja ärikeskkonnas oluline roll. Me toetume neile suhtlemisel, töötamisel, teaduse edendamisel ja praeguste keskkonnaprobleemide lahendamisel. Samal ajal ei toonud COVID-19 pandeemia esile mitte ainult seda, kui palju me sõltume oma tehnoloogia kättesaadavusest, vaid ka seda, kui oluline on, et Euroopa ei sõltuks maailma teistest piirkondadest pärit süsteemidest ja lahendustest. Selle eesmärgi saavutamise tee sillutamine on informaatikaprogramm.

Programm „Digitaalne Euroopa“ pakub strateegilist rahastamist nende probleemide lahendamiseks, toetades projekte viies peamises suutlikkuse valdkonnas: superandmetöötlus, tehisintellekt, küberturvalisus, kõrgetasemelised digioskused ning digitehnoloogia laialdase kasutamise tagamine kogu majanduses ja ühiskonnas, sealhulgas digitaalse innovatsiooni keskuste kaudu. Selle kavandatud kogueelarve on 7,5 miljardit eurot (jooksevhindades) ning selle eesmärk on kiirendada majanduse taastumist ning kujundada Euroopa ühiskonna ja majanduse digiüleminekut, tuues kasu kõigile, kuid eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Programm „Digitaalne Euroopa“ ei lahenda neid probleeme eraldi, vaid täiendab teiste ELi programmide, näiteks teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Euroopa horisont“ ning digitaalse taristu Euroopa ühendamise rahastu, taaste- ja vastupidavusrahastu ning struktuurifondide kaudu kättesaadavaid rahalisi vahendeid. See on osa ELi järgmisest pikaajalisest eelarvest, mitmeaastasest finantsraamistikust 2021–2027.

Kuidas saada rahastust?

 

Viimased uudised

Digitaalse Euroopa programm: Komisjon avab üleskutsed investeerida turismi ja kultuuripärandi andmeruumidesse

Täna kuulutas komisjon digitaalse Euroopa programmi 2023.–2024. aasta tööprogrammide raames välja uued projektikonkursid, et tugevdada digisuutlikkust kogu ELis.

PRESS RELEASE |
Komisjon avab Türgile programmi „Digitaalne Euroopa“

Euroopa Komisjon allkirjastas Türgiga programmi „Digitaalne Euroopa“ assotsieerimislepingu. Pärast allakirjutamist ja sellega seotud ratifitseerimisprotsesside lõpuleviimist jõustub assotsieerimisleping.

Seotud sisu

Üldpilt

Digivaldkonna rahastamine 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus

ELi pikaajaline eelarve, mida tuntakse ka mitmeaastase finantsraamistiku nime all, edendab digitehnoloogiat ja abi pandeemiast taastumiseks.

Mine süvitsi

eArchiving

eArchiving – pakub põhilisi spetsifikatsioone, tarkvara, koolitust ja teadmisi, mis aitavad inimestel teavet kauem säilitada.

Programm „DIGITAL Europe“ – tööprogrammid

Tööprogrammides kirjeldatakse iga teema üldisi eesmärke, ulatust, tulemusi ja tulemusi ning eelarveeraldisi. Sellelt veebilehelt leiate asjakohased dokumendid ja muudatusettepanekud tööprogrammide kohta, kui Euroopa Komisjon on need vastu võtnud.

Oskused DIGITAL Europe’i programmis

Programm „DIGITAL Europe“ rahastab eriprogrammide ja -praktika väljatöötamist ja pakkumist tulevastele ekspertidele sellistes olulistes suutlikkuse valdkondades nagu andmed ja tehisintellekt, küberjulgeolek, kvant- ja kõrgjõudlusega andmetöötlus.

Superandmetöötlus programmis „DIGITAL Europe“

Programmi „DIGITAL Europe“ eesmärk on suurendada ja tugevdada ELi superandmetöötlus- ja andmetöötlussuutlikkust, aidates meil jõuda 2022.–2023. aastaks eksatasandi superandmetöötluseni, mille võimsus on võrreldav kogu ELi elanikkonna mobiiltelefonide andmetöötlusvõimaluste...

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused on ühtsed kontaktpunktid, mis aitavad ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel reageerida digiprobleemidele ja muutuda konkurentsivõimelisemaks.

Vaata lisaks

ELi toetus haridusele ja koolitusele

Komisjon pakub mitmeid haridus- ja koolitusvõimalusi, mis aitavad teil digivaldkonnas alustada, näiteks ettevõtlusalane nõustamine, vahetus ja palju muud.

ELi toetus ettevõtjatele digitaalmaailmas

EL pakub ettevõtetele mitmesuguseid toetusi alates idufirmadest kuni kasvufirmadeni kuni väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjateni ja mujale. Sellelt lehelt saate rohkem teada.

Seotud sisu