Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalse Euroopa programm

Digitaalse Euroopa programm (DIGITAL) on uus ELi rahastamisprogramm, mis keskendub digitaaltehnoloogia toomisele ettevõtjate, kodanike ja haldusasutusteni.

© Euroopa Komisjon

Programmi „DIGITAL Europe“ tutvustamine

fix-empty

Kuidas muuta Euroopa rohelisemaks ja digitaalsemaks, on meie põlvkonna kaks väljakutset ning meie edu nende saavutamisel määrab meie tuleviku.

Euroopa Komisjon on hakanud Euroopa rohelise kokkuleppe kaudu vaatama rohelisemat Euroopat. Samal ajal avab see arutelu digitaalsemasse maailma liikumise üle: digiüleminek.

Digitaaltehnoloogial ja -taristul on meie eraelus ja ärikeskkonnas otsustav roll. Me toetume neile, et suhelda, töötada, edendada teadust ja vastata praegustele keskkonnaprobleemidele. Samal ajal ei näidanud COVID-19 pandeemia mitte ainult seda, kui palju me sõltume oma tehnoloogiast, et see oleks meile kättesaadav, vaid ka seda, kui oluline on, et Euroopa ei sõltuks teistest maailma piirkondadest tulevatest süsteemidest ja lahendustest. Tee sillutamine selle eesmärgi saavutamiseks on DIGITAL programm.

Digitaalse Euroopa programm pakub strateegilist rahastamist nende probleemide lahendamiseks, toetades projekte viies peamises suutlikkuse valdkonnas: superandmetöötluses, tehisintellektis, küberturvalisuses, kõrgema taseme digioskustes ning digitehnoloogia laialdase kasutamise tagamises kogu majanduses ja ühiskonnas, sealhulgas digitaalse innovatsiooni keskuste kaudu. Kavandatud 7,5 miljardi euro suuruse kogueelarvega (jooksevhindades) on selle eesmärk kiirendada majanduse taastumist ning kujundada Euroopa ühiskonna ja majanduse digipööret, tuues kasu kõigile, kuid eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Programmi „Digitaalne Euroopa“ raames ei käsitleta neid probleeme eraldi, vaid täiendatakse rahastamist, mis on kättesaadav muude ELi programmide kaudu, nagu teadusuuringute ja innovatsiooni programm „Euroopa horisont“ ning Euroopa ühendamise rahastu digitaristu jaoks, taaste- ja vastupidavusrahastu ning struktuurifondid, kui nimetada mõnda neist. See on osa ELi järgmisest pikaajalisest eelarvest, mitmeaastasest finantsraamistikust 2021–2027.

 

Kuidas saada rahastamist?

 

Viimased uudised

1,3 miljardit eurot Euroopa digitaalse Euroopa programmist „Digitaalne Euroopa“ digiülemineku ja küberturvalisuse jaoks

Komisjon võttis täna vastu kaks programmi „Digitaalne Euroopa“ mitmeaastast tööprogrammi, milles tuuakse välja eesmärgid ja konkreetsed teemavaldkonnad, mida rahastatakse ligi 1,3 miljardi euro ulatuses.

NEWS ARTICLE |
programmi „Digitaalne Euroopa“ uus etapp

Oluline teave peaks olema järgnevatel aastatel kättesaadav ja taaskasutatav, olenemata selle salvestamiseks kasutatavast süsteemist. eArhiving pakub põhispetsifikatsioone, tarkvara, koolitust ja teadmisi, et aidata inimestel teavet pikas perspektiivis säilitada ja taaskasutada.

Seotud sisu

Üldpilt

Digivaldkonna rahastamine 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus

ELi pikaajaline eelarve, mida tuntakse ka mitmeaastase finantsraamistiku nime all, edendab digitehnoloogiat ja abi pandeemiast taastumiseks.

Mine süvitsi

eArchiving

eArchiving – pakub põhilisi spetsifikatsioone, tarkvara, koolitust ja teadmisi, mis aitavad inimestel teavet kauem säilitada.

Programm „DIGITAL Europe“ – tööprogrammid

Tööprogrammides kirjeldatakse iga teema üldisi eesmärke, ulatust, tulemusi ja tulemusi ning eelarveeraldisi. Sellelt veebilehelt leiate asjakohased dokumendid ja muudatusettepanekud tööprogrammide kohta, kui Euroopa Komisjon on need vastu võtnud.

Oskused DIGITAL Europe’i programmis

Programm „DIGITAL Europe“ rahastab eriprogrammide ja -praktika väljatöötamist ja pakkumist tulevastele ekspertidele sellistes olulistes suutlikkuse valdkondades nagu andmed ja tehisintellekt, küberjulgeolek, kvant- ja kõrgjõudlusega andmetöötlus.

Superandmetöötlus programmi DIGITAL Europe raames

Programmi DIGITAL Europe eesmärk on luua ja tugevdada ELi superandmetöötlus- ja andmetöötlussuutlikkust, aidates meil jõuda eksatasandi superarvutiteni, mille võimsus on võrreldav kogu ELi elanikkonna mobiiltelefonide andmetöötlusvõimekuse koondamisega 2022/2023. aastaks. Selle...

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused on ühtsed kontaktpunktid, mis aitavad ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel reageerida digiprobleemidele ja muutuda konkurentsivõimelisemaks.

Vaata lisaks

ELi toetus haridusele ja koolitusele

Komisjon pakub mitmeid haridus- ja koolitusvõimalusi, mis aitavad teil digivaldkonnas alustada, näiteks ettevõtlusalane nõustamine, vahetus ja palju muud.

ELi toetus ettevõtjatele digitaalmaailmas

EL pakub ettevõtetele mitmesuguseid toetusi alates idufirmadest kuni kasvufirmadeni kuni väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjateni ja mujale. Sellelt lehelt saate rohkem teada.

Seotud sisu