Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI)

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis (DESI) võetakse kokku Euroopa digitaalse tulemuslikkuse näitajad ja jälgitakse ELi riikide edusamme.

  aruande peamiste järelduste graafik

Euroopa Komisjon on alates 2014. aastast jälginud liikmesriikide digitaalset arengut digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aruannete kaudu. Igal aastal sisaldab DESI riikide profiile, mis toetavad liikmesriike prioriteetseid meetmeid vajavate valdkondade kindlaksmääramisel, ning temaatilisi peatükke, mis pakuvad Euroopa tasandi analüüsi peamiste digivaldkondade kohta, mis on olulised poliitiliste otsuste toetamiseks.

DESI 2022. aasta aruanded põhinevad peamiselt 2021. aasta andmetel ja neis jälgitakse ELi liikmesriikides digivaldkonnas tehtud edusamme. COVID-19 pandeemia ajal on liikmesriigid teinud edusamme digiülemineku alastes jõupingutustes, kuid siiski on neil raskusi digioskuste, VKEde digiülemineku ja arenenud 5G-võrkude kasutuselevõtuga.

EL on esitanud märkimisväärsed vahendid digiülemineku toetamiseks. 127 miljardit eurot on ette nähtud digivaldkonna reformideks ning riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse tehtavateks investeeringuteks. See on enneolematu võimalus kiirendada digiteerimist, suurendada liidu vastupanuvõimet ja vähendada välissõltuvust nii reformide kui ka investeeringute abil. Liikmesriigid eraldasid keskmiselt 26 % oma taaste- ja vastupidavusrahastu eraldistest digiüleminekule, ületades kohustuslikku 20 % künnist. Liikmesriigid, kes otsustasid investeerida rohkem kui 30 % oma taaste- ja vastupidavusrahastust digitaalvaldkonda, on Austria, Saksamaa, Luksemburg, Iirimaa ja Leedu.

DESI 2022

Graafik, mis näitab riikide tulemuslikkust DESIs: Taani, Soome ja Madalmaad on digitaalse jõudluse poolest esirinnas  

Laadi alla Euroopa analüüs 2022 (.pdf) 

DESI 2022 allalaadimise metoodika (.pdf) 

Riikide aruannete vaatamine 

Desi võtmevaldkonnad

 1. Inimkapital
 2. Ühenduvus
 3. Digitaaltehnoloogia integreerimine
 4. Digitaalsed avalikud teenused 

„Naised digitaalvaldkonnas“ (WiD)

WiD tulemustabel on üks meetmetest, mis on võetud selleks, et hinnata naiste kaasamist digitaalvaldkonna töökohtadesse, karjääridesse ja ettevõtlusse. Tulemustabelis hinnatakse 12 näitaja põhjal liikmesriikide tulemuslikkust internetikasutuse, internetikasutajate oskuste ning erialaoskuste ja tööhõive valdkonnas.

Laadige alla WiD riigiprofiilid 2022 (.pdf) 

Allalaadimise metoodika WiD 2022 (.pdf) 

Tutvuge andmetega

   

  Tagasiside

  Me tervitame teie tagasisidet digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi kohta. 

  Seotud sisu

  Üldpilt

  Euroopa digikümnend

  EL töötab kogu digikümnendi jooksul välja inimkeskse ja kestliku digiühiskonna visiooni, et suurendada kodanike ja ettevõtjate mõjuvõimu.

  Mine süvitsi

  Vaata lisaks

  DigitalEU saadikud

  DigitalEU saadikud koondavad digi- ja tehnoloogiavaldkonnas tegutsevaid ajakirjanikke, toimetajaid ja mõjureid.