Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Riiklikud digikümnendi strateegilised tegevuskavad

Liikmesriigid peavad esitama komisjonile riiklikud tegevuskavad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult meetmeid, mida nad kavatsevad rakendada 2030. aasta digikümnendi eesmärkide ühiseks saavutamiseks.

Igas tegevuskavas on üksikasjalikult kirjeldatud kuni 2030. aastani vastu võetud või kavandatud meetmeid, et saavutada ühiselt digi- ja üldeesmärgid, mis on seatud digikümnendi poliitikaprogrammis. Need strateegilised tegevuskavad sisaldavad ka kavandatud riiklikke trajektoore ning poliitika, meetmete ja tegevuste eeldatavat mõju. 

Digikümnendi poliitikaprogrammis on märgitud, et iga riikliku tegevuskava suhtes tuleks enne selle esitamist komisjonile konsulteerida peamiste sidusrühmadega. Pärast nende hindamist esitab komisjon oma teises digikümnendi aruandes ülevaate ja vajaduse korral soovitab meetmeid. Selle alusel saab tegevuskavasid seejärel kohandada, võttes arvesse ka poliitika ja tehnoloogia muutusi ja ajakohastamist.

Austria lippAustria

[notranslate]Nationaler strategischer Fahrplan für die Digitale Dekade Österreich[/notranslate] (saksa) [notranslate]
National strategic roadmap for the Austrian Digital Decade[/notranslate](inglise keeles)

Kreeka lippKreeka

[notranslate]The Greek National Digital Decade Strategic Roadmap[/notranslate](inglise keeles)

Belgia lippBelgia

[notranslate]Digital Decade 2030 Roadmap Belgium[/notranslate]

Ungari lippUngari

[notranslate]Magyarország Nemzeti Stratégiai Ütemterve[/notranslate] (Ungari)

Bulgaaria lippBulgaaria

[notranslate]Програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. Пътна карта на България[/notranslate] (Bulgaaria)

Iirimaa

[notranslate]Ireland’s National Strategic Roadmap for the EU Digital Decade Policy Programme[/notranslate](inglise keeles)

Horvaatia lippHorvaatia

[notranslate]Program politike puta u digitalno desetljeće 2030[/notranslate] (Horvaatia)

Läti lippLäti

[notranslate]Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030.gadam[/notranslate] (Läti)

Küprose lippKüpros 

[notranslate]National Digital Decade Strategic Roadmap 2023[/notranslate](inglise keeles)

Leedu

[notranslate]Lietuvos Respublikos nacionalinis skaitmeninio dešimtmečio planas[/notranslate] (Leedu)

[notranslate]National Digital Decade roadmap of the Republic of Lithuania[/notranslate](inglise keeles)

Tšehhi Vabariigi lippTšehhi Vabariik

[notranslate]Cesta k evropské digitální dekádě: Strategický plán digitalizace Česka do roku 2030[/notranslate] (Tšehhi)

[notranslate]The Path to Europe’s Digital Decade: The Strategic Plan for the Digitalization of Czechia by 2030[/notranslate] (inglise keeles)

Luksemburg

[notranslate]Digital Decade – National strategic roadmap for Luxembourg[/notranslate](inglise keeles)

Taani lippTaani

[notranslate]Danmarks nationale strategiske køreplan for EU's digitale årti[/notranslate] (taani)

Slovakkia lippSlovakkia

[notranslate]Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej republiky[/notranslate] (Slovakkia)

[notranslate]National Digital Decade Strategic Roadmap of the Slovak Republic[/notranslate](inglise keeles)

Soome lippSoome

[notranslate]Suomen etenemissuunnitelma EU:n digitaalinen vuosikymmen 2030 -politiikkaohjelma[/notranslate](soome keel)

[notranslate]Finland’s National Roadmap - EU Digital Decade Policy Programme 2030[/notranslate](inglise keeles)

Sloveenia

[notranslate]Nacionalni Strateški Načrt za digitalno desetletje[/notranslate] (Sloveenia)

Prantsusmaa lippPrantsusmaa

[notranslate]Feuille de route de la France - La décennie numérique 2024 - 2030[/notranslate] (prantsuse)

Rootsi lippRootsi

[notranslate]Svensk nationell färdplan för EU:s digitala decennium[/notranslate] (Rootsi)

Saksamaa

[notranslate]Nationaler Fahrplan zur Digitalen Dekade[/notranslate](saksa keeles)

 

 

Seotud sisu

Üldpilt

Euroopa digikümnend

EL püüdleb inimkeskse ja kestliku digiühiskonna visiooni poole kogu digikümnendi vältel, et suurendada kodanike ja ettevõtjate mõjuvõimu.

Vaata lisaks

Digikümnendi 2024. aasta pakett

2024. aasta aruandes digikümnendi olukorra kohta jälgitakse ELi edusamme digiüleminekul, mis toob kasu inimestele, ettevõtjatele ja keskkonnale.

DigitalEU saadikud

DigitalEU saadikud toovad kokku ajakirjanikud, toimetajad ja mõjutajad, kes tegutsevad digitaalsete & tehnoloogiateemade valdkonnas.