Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Stan transpozycji dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji

Komisja wraz z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ściśle współpracuje z państwami członkowskimi w celu zapewnienia transpozycji dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji do ustawodawstwa krajowego.

    zrzut ekranu ekranu zhakowanego systemu

Treść ta stanowi aktualną sytuację opartą na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie i pozostaje bez uszczerbku dla formalnej oceny zgodności środków transpozycji z wymogami dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Flaga AustriiAustria

Flaga WłochWłochy
Flaga BelgiiBelgiaFlaga ŁotwyŁotwa
Flaga BułgariiBułgariaFlaga Litwy Litwa
Flaga ChorwacjiChorwacjaFlaga LuksemburgaLuksemburg
Flaga CypruCyprFlaga MaltyMalta
Flaga Republiki CzeskiejRepublika CzeskaFlaga HolandiiNiderlandy
Flaga DaniiDaniaFlaga PolskiPolska
Flaga EstoniiEstoniaFlaga PortugaliiPortugalia
Flaga FinlandiiFinlandiaFlaga RumuniiRumunia
Flaga FrancjiFrancjaFlaga SłowacjiSłowacja
Flaga NiemiecNiemcyFlaga SłoweniiSłowenia
Flaga GrecjiGrecjaFlaga HiszpaniiHiszpania
Flaga WęgierWęgryFlaga SzwecjiSzwecja
Flaga IrlandiiIrlandia 

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja ogłasza zaproszenia do składania wniosków o wartości 107 mln euro, aby wzmocnić cyberbezpieczeństwo Europy

Komisja zwróciła się dziś do przedsiębiorstw, administracji publicznej i innych organizacji o przedstawienie wniosków mających na celu zwiększenie odporności UE na cyberzagrożenia oraz jej zdolności do ochrony, wykrywania, obrony i powstrzymywania cyberataków, a także do zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa otwiera swoje drzwi w Bukareszcie

Jutro Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa, którego celem jest wspieranie innowacji i polityki przemysłowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także opracowywanie i koordynowanie unijnych projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zainauguruje swoją nową siedzibę w Bukareszcie (Rumunia), zlokalizowaną na kampusie Politechniki.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (dyrektywa NIS2)

Dyrektywa NIS2 to ogólnounijne prawodawstwo dotyczące cyberbezpieczeństwa. Zapewnia środki prawne mające na celu zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE.

Zobacz też

Grupa Współpracy NIS

Grupa Współpracy Sieci i Systemów Informacyjnych została ustanowiona dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w celu zapewnienia współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi.