Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Stan transpozycji dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji

Komisja wraz z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ściśle współpracuje z państwami członkowskimi w celu zapewnienia transpozycji dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji do ustawodawstwa krajowego.

    zrzut ekranu ekranu zhakowanego systemu

Treść ta stanowi aktualną sytuację opartą na informacjach dostarczonych przez państwa członkowskie i pozostaje bez uszczerbku dla formalnej oceny zgodności środków transpozycji z wymogami dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Flaga AustriiAustria

Flaga WłochWłochy
Flaga BelgiiBelgiaFlaga ŁotwyŁotwa
Flaga BułgariiBułgariaFlaga Litwy Litwa
Flaga ChorwacjiChorwacjaFlaga LuksemburgaLuksemburg
Flaga CypruCyprFlaga MaltyMalta
Flaga Republiki CzeskiejRepublika CzeskaFlaga HolandiiNiderlandy
Flaga DaniiDaniaFlaga PolskiPolska
Flaga EstoniiEstoniaFlaga PortugaliiPortugalia
Flaga FinlandiiFinlandiaFlaga RumuniiRumunia
Flaga FrancjiFrancjaFlaga SłowacjiSłowacja
Flaga NiemiecNiemcyFlaga SłoweniiSłowenia
Flaga GrecjiGrecjaFlaga HiszpaniiHiszpania
Flaga WęgierWęgryFlaga SzwecjiSzwecja
Flaga IrlandiiIrlandia 

Najnowsze wiadomości

PRESS RELEASE |
EU and the United States hold Cyber Dialogue in Brussels

The 9th EU-U.S. Cyber Dialogue took place in Brussels over the past two days. The EU and the U.S. discussed their shared commitment to a resilient cybersecurity partnership; an open, interoperable, secure, and reliable Internet; and stability in cyberspace.

KOMUNIKAT PRASOWY |
UE i Stany Zjednoczone prowadzą w Brukseli dialog na temat cyberprzestrzeni

W ciągu ostatnich dwóch dni w Brukseli odbył się 9. dialog na temat cyberprzestrzeni między UE a Stanami Zjednoczonymi. UE i USA omówiły wspólne zaangażowanie na rzecz odpornego partnerstwa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; otwarty, interoperacyjny, bezpieczny i niezawodny internet; oraz stabilność w cyberprzestrzeni.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Komisja zatwierdza do 1,2 mld EUR pomocy państwa udzielonej przez siedem państw członkowskich na ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania w zakresie technologii chmury obliczeniowej i przetwarzania brzegowego

Komisja zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania („projekt IPCEI”) mający na celu wspieranie badań, rozwoju i pierwszego zastosowania w przemyśle zaawansowanych technologii chmury obliczeniowej i technologii przetwarzania brzegowego u wielu dostawców w Europie.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii (dyrektywa NIS2)

Dyrektywa NIS2 to ogólnounijne przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Przewiduje on środki prawne mające na celu zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE.

Zobacz też