Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Julkaisu

Verkkoseminaari: Innovaatioiden kaupallistaminen kuolemanlaakson voittamiseksi

Seminaarissa keskitytään siihen, miten läpimurtoteknologioita innovaatiohankinnoissa voidaan tukea uusien markkinoiden luomiseksi kuolemanlaakson voittamiseksi.

Kuvassa on eafip-seminaarin logo Yhdysvaltojen kuolemanlaakson taustaa vasten

Seminaarissa keskitytään siihen, miten läpimurtoteknologioita voidaan tukea innovaatiohankinnoissa uusien markkinoiden luomiseksi ja miten kuolemanlaakso voidaan voittaa tukemalla muita mekanismeja, kuten riskipääomatukea yhdessä esikaupallisten hankintojen kanssa. Lisäksi esitellään esimerkkejä onnistuneista kaupallistamissuunnitelmista. Myös kysymyksiä on mahdollista esittää, ja keskustelu on mahdollista.

Ajoitus: Toukokuuta klo 9.30–12.30.

Työpajan järjestää European Assistance for Innovation Procurement -aloite (EAFIP). EAFIP tukee julkisia hankintoja eri puolilla Eurooppaa innovaatiohankintojen kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Lisätietoja ja rekisteröityminen