Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Webinář: Komercializace inovací k překonání údolí smrti

Tento seminář se zaměří na to, jak lze podpořit průlomové technologie při zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení, aby se vytvořily nové trhy, které by překonaly údolí smrti.

Obrázek znázorňuje logo semináře eafip na pozadí údolí smrti v USA

Seminář se zaměří na to, jak lze podpořit průlomové technologie při zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení s cílem vytvořit nové trhy a jak překonat údolí smrti prostřednictvím podpory jiných mechanismů, jako je podpora rizikového kapitálu v kombinaci se zadáváním veřejných zakázek v předobchodní fázi. Kromě toho budou představeny příklady úspěšných plánů komercializace. Bude zde také příležitost klást otázky a je zde prostor pro diskusi.

Načasování: Května od 9:30 do 12:30 hod.

Seminář pořádá iniciativa Evropská pomoc při zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací (EAFIP). EAFIP podporuje veřejné zadavatele v celé Evropě při rozvoji a provádění zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení.

Další podrobnosti a registrace