Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

Tīmekļseminārs: Inovāciju komercializācija, lai pārvarētu nāves ieleju

Šajā seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā inovācijas iepirkumos var atbalstīt revolucionāras tehnoloģijas, lai radītu jaunus tirgus nolūkā pārvarēt nāves ieleju.

Attēlā redzams eafip semināra logotips, ņemot vērā nāves ieleju ASV

Seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā inovācijas iepirkumos var atbalstīt revolucionāras tehnoloģijas, lai radītu jaunus tirgus, un kā pārvarēt nāves ieleju, izmantojot citus mehānismus, piemēram, riska kapitāla atbalstu apvienojumā ar iepirkumu pirmskomercializācijas posmā. Turklāt tiks demonstrēti veiksmīgu komercializācijas plānu piemēri. Būs arī iespēja uzdot jautājumus, un pastāv iespēja diskutēt.

Norises laiks. 12. maijā plkst. 9.30–12.30.

Semināru organizē iniciatīva “Eiropas palīdzība inovāciju iepirkumam” (EAFIP). EAFIP atbalsta publiskā iepirkuma rīkotājus visā Eiropā inovācijas iepirkuma izstrādē un īstenošanā.

Sīkāka informācija un reģistrācija