Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Webinarium: Komercjalizacja innowacji w celu przezwyciężenia doliny śmierci

Warsztaty te skupią się na tym, w jaki sposób można wspierać przełomowe technologie w zamówieniach publicznych na innowacje w celu tworzenia nowych rynków w celu przezwyciężenia doliny śmierci.

Zdjęcie przedstawia logo warsztatów eafip na tle doliny śmierci w USA

Warsztaty skupią się na tym, w jaki sposób można wspierać przełomowe technologie w zamówieniach publicznych na innowacje w celu tworzenia nowych rynków oraz jak przezwyciężyć dolinę śmierci poprzez wspieranie innych mechanizmów, takich jak wsparcie z wykorzystaniem kapitału wysokiego ryzyka w połączeniu z zamówieniami przedkomercyjnymi. Ponadto przedstawione zostaną przykłady udanych planów komercjalizacji. Będzie również okazja do zadawania pytań i istnieje pole do dyskusji.

Terminy: 12 maja w godz. 9.30–12.30.

Warsztaty organizowane są w ramach inicjatywy „Europejskie wsparcie na rzecz zamówień publicznych na innowacje” (EAFIP). EAFIP wspiera zamawiających publicznych w całej Europie w opracowywaniu i wdrażaniu zamówień publicznych na innowacje.

Więcej informacji i rejestracja