Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Leidinys

Internetinis seminaras: Inovacijų komercializacija siekiant įveikti mirties slėnį

Šiame praktiniame seminare daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kaip būtų galima remti proveržio technologijas inovacijų viešųjų pirkimų srityje, kad būtų sukurtos naujos rinkos siekiant įveikti mirties slėnį.

Nuotraukoje pavaizduotas eafip dirbtuvių logotipas JAV mirties slėnio fone

Seminare daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kaip būtų galima remti proveržio technologijas inovacijų viešųjų pirkimų srityje, kad būtų sukurtos naujos rinkos, ir kaip įveikti mirties slėnį pasitelkiant kitus mechanizmus, pavyzdžiui, rizikos kapitalo paramą kartu su ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais. Be to, bus pateikti sėkmingų komercializacijos planų pavyzdžiai. Taip pat bus galima užduoti klausimus ir diskutuoti.

Tvarkaraštis: Gegužės 12 d. 9.00–12.30 val.

Praktinį seminarą organizuoja iniciatyva „Europos parama inovacijų viešiesiems pirkimams“ (EAFIP). EAFIP padeda viešųjų pirkimų vykdytojams visoje Europoje rengti ir įgyvendinti inovacinių sprendimų viešuosius pirkimus.

Išsamesnė informacija ir registracija