Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Публикация

Уебинар: Комерсиализация на иновациите за преодоляване на долината на смъртта

Този семинар ще се съсредоточи върху начините, по които революционните технологии в областта на обществените поръчки за иновации могат да бъдат подкрепени, за да се създадат нови пазари за преодоляване на долината на смъртта.

На снимката е показан логото на работилницата за eafip на фона на смъртната долина в САЩ

Семинарът ще се съсредоточи върху това как революционните технологии в обществените поръчки за иновации могат да бъдат подкрепени с цел създаване на нови пазари и как да се преодолее долината на смъртта чрез подкрепата на други механизми, като например подкрепа за рисков капитал в съчетание с доставки на развойни продукти. Освен това ще бъдат представени примери за успешни планове за търговска реализация. Ще има и възможност за задаване на въпроси и има възможност за обсъждане.

Срокове: 12 май между 9: 30 ч. и 12: 30 ч.

Семинарът се организира от инициативата „Европейска помощ за обществени поръчки за иновации“ (EAFIP). EAFIP подпомага възложителите на обществени поръчки в цяла Европа при разработването и прилагането на обществени поръчки за иновации.

Повече подробности и регистрация