Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Julkaisu

GovTech-alustan tarjouspyyntö

Pilottihankkeella pyritään tukemaan julkishallintoja kustannustehokkaiden ja joustavien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa ottamalla käyttöön GovTech-ekosysteemi Euroopan julkisella sektorilla.

photo of a keyboard with an envelope marked "Call for Tenders"

iStock photo Getty images plus

Seuraamalla ja laajentamalla GovTech-alustamallia, jota GovTech Labs käyttää jo eri muodoissa eri puolilla Eurooppaa, julkishallinnot kaikkialla Euroopassa voivat tehdä yhteistyötä helpommin yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi ja nykyisten hankkeiden mukauttamiseksi kustannustehokkaammin omiin tarpeisiinsa. GovTech-mallin käyttö EU27-maissa tarjoaa mittakaavaetuja sekä julkishallinnoille että digitaalisten palvelujen tarjoajille.

Muita tarkasteltavia näkökohtia