Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Foilseachán

Glao ar thairiscintí ó Ardán GovTech

Is é is aidhm don tionscadal píolótach seo tacú le riaracháin phoiblí agus réitigh dhigiteacha atá costéifeachtach agus solúbtha á nglacadh trí éiceachóras GovTech a thabhairt isteach in earnáil phoiblí na hEorpa.

photo of a keyboard with an envelope marked "Call for Tenders"

iStock photo Getty images plus

Trí mhúnla ardán GovTech a leanúint agus a mhéadú, a d’úsáid Saotharlanna GovTech ar fud na hEorpa i bhfoirmeacha éagsúla cheana féin, is féidir le riaracháin phoiblí ar fud na hEorpa oibriú le chéile ar bhealach níos éasca chun dúshláin chomhroinnte a réiteach agus chun tionscadail atá ann cheana a chur in oiriúint dá riachtanais aonair ar bhealach níos costéifeachtaí. Trí úsáid a bhaint as samhail GovTech ar fud AE-27, cuirfear tairbhí scála ar fáil do riaracháin phoiblí agus do sholáthraithe seirbhísí digiteacha araon.

Tuilleadh sonraí