Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publicatie

Aanbesteding van het GovTech-platform

Dit proefproject heeft tot doel overheidsdiensten te ondersteunen bij de vaststelling van kosteneffectieve en flexibele digitale oplossingen door de invoering van het GovTech-ecosysteem in de Europese overheidssector.

photo of a keyboard with an envelope marked "Call for Tenders"

iStock photo Getty images plus

Door het GovTech-platformmodel, dat al in verschillende vormen door GovTech Labs in heel Europa wordt gebruikt, te volgen en uit te breiden, kunnen overheden in heel Europa gemakkelijker samenwerken om gemeenschappelijke uitdagingen op te lossen en bestaande projecten kosteneffectiever aan te passen aan hun individuele behoeften. Het gebruik van het GovTech-model in de EU-27 zal schaalvoordelen opleveren voor zowel overheidsdiensten als aanbieders van digitale diensten.

Meer gegevens