Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Väljaanne

GovTech platvormi pakkumiskutse

Katseprojekti eesmärk on toetada haldusasutusi kulutõhusate ja paindlike digilahenduste kasutuselevõtul, võttes Euroopa avalikus sektoris kasutusele nn GovTech-ökosüsteemi.

photo of a keyboard with an envelope marked "Call for Tenders"

iStock photo Getty images plus

Järgides ja laiendades GovTechi platvormi mudelit, mida GovTech Labs kõikjal Euroopas juba eri vormides kasutab, saavad haldusasutused kogu Euroopas teha lihtsamat koostööd, et lahendada ühiseid probleeme ja kohandada olemasolevaid projekte kulutõhusamalt vastavalt nende individuaalsetele vajadustele. GovTech-mudeli kasutamine EL 27s pakub mastaabisäästu nii haldusasutustele kui ka digiteenuste osutajatele.

Täpsemalt