Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publicație

Procedura de ofertare a platformei GovTech

Acest proiect-pilot urmărește să sprijine administrațiile publice în adoptarea unor soluții digitale rentabile și flexibile prin introducerea ecosistemului GovTech în sectorul public european.

photo of a keyboard with an envelope marked "Call for Tenders"

iStock photo Getty images plus

Prin urmărirea și extinderea modelului de platformă GovTech, deja utilizat în diferite forme de laboratoarele GovTech din întreaga Europă, administrațiile publice din întreaga Europă pot colabora mai ușor pentru a soluționa provocările comune și a adapta proiectele existente într-un mod mai eficient din punctul de vedere al costurilor la nevoile lor individuale. Utilizarea modelului GovTech în UE-27 va oferi beneficii de scară atât administrațiilor publice, cât și furnizorilor de servicii digitale.

Mai multe informații