Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publikace

Výzva k podávání nabídek v rámci platformy GovTech

Cílem tohoto pilotního projektu je podpořit orgány veřejné správy při přijímání nákladově efektivních a flexibilních digitálních řešení zavedením ekosystému GovTech do evropského veřejného sektoru.

photo of a keyboard with an envelope marked "Call for Tenders"

iStock photo Getty images plus

Sledováním a rozšiřováním modelu platformy GovTech, který již v různých formách používají laboratoře GovTech v celé Evropě, mohou orgány veřejné správy v celé Evropě snadněji spolupracovat na řešení společných výzev a nákladově efektivnějším způsobem přizpůsobit stávající projekty svým individuálním potřebám. Využívání modelu GovTech v celé EU-27 nabídne výhody z rozsahu jak orgánům veřejné správy, tak poskytovatelům digitálních služeb.

Více podrobností