Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publikācija

GovTech platformas uzaicinājums iesniegt piedāvājumus

Šā izmēģinājuma projekta mērķis ir atbalstīt publiskās pārvaldes iestādes izmaksu ziņā efektīvu un elastīgu digitālo risinājumu pieņemšanā, Eiropas publiskajā sektorā ieviešot GovTech ekosistēmu.

photo of a keyboard with an envelope marked "Call for Tenders"

iStock photo Getty images plus

Sekojot līdzi GovTech platformas modelim un paplašinot to, ko GovTech laboratorijas visā Eiropā jau izmanto dažādos veidos, publiskās pārvaldes iestādes visā Eiropā var vieglāk sadarboties, lai risinātu kopīgas problēmas un izmaksu ziņā efektīvāk pielāgotu esošos projektus savām individuālajām vajadzībām. GovTech modeļa izmantošana ES-27 sniegs apjomradītus ieguvumus gan valsts pārvaldes iestādēm, gan digitālo pakalpojumu sniedzējiem.

Vairāk informācijas