Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Eurooppalaisen digitaalisen identiteetin arkkitehtuuri ja viitekehys – suuntaviivat

Tässä luonnoksessa kuvataan lyhyesti eIDAS-asiantuntijaryhmän käsitystä EUDI-lompakon käsitteestä. EIDAS-asiantuntijaryhmä hyväksyi tämän asiakirjan 22. helmikuuta 2022 ja päätti julkaista sen sidosryhmien palautteen saamiseksi.

Komissio antoi 3. kesäkuuta 2021 suosituksen, jossa jäsenvaltioita kehotetaan kehittämään välineistö, johon sisältyy tekninen arkkitehtuuri ja viitekehys, yhteiset standardit ja tekniset eritelmät sekä yhteiset suuntaviivat ja parhaat käytännöt.
Suosituksessa täsmennetään, että nämä tulokset muodostavat perustan eurooppalaista digitaalisen identiteetin kehystä koskevan asetuksen täytäntöönpanolle sen jälkeen, kun se on hyväksytty, ilman että välineistön kehittämisprosessi vaikuttaa lainsäädäntöprosessiin tai vaikuttaa siihen. 

Tässä luonnoksessa kuvataan lyhyesti eIDAS-asiantuntijaryhmän käsitystä EUDI-lompakon käsitteestä, mukaan lukien seuraavat:

  • EUDI-lompakon tavoitteet,
  • ekosysteemin toimijoiden roolit,
  • lompakon toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset ja
  • mahdolliset rakenneosat. 

Suunnitelma ei ole pakollinen. Ainoastaan lopullisesti hyväksytty eurooppalaista digitaalisen identiteetin puitekehystä koskeva asetus sekä kyseisen oikeusperustan nojalla annetut täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset ovat pakollisia. 

Voit antaa palautetta Futurium- alustalle tai täältä.pdf-tiedostoon.

Ladattava aineisto

European Digital Identity Architecture and Reference Framework – Outline (.pdf)
Lataa