Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja toimintapoliittisesta ohjelmasta: tie digitaaliseen vuosikymmeneen

Tutustu toimintapoliittista ohjelmaa koskevaan komission yksiköiden valmisteluasiakirjaan: tie digitaaliseen vuosikymmeneen.

Komission tiedonannossa ”2030 digitaalinen kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten”, 9.3.2021, jossa esitettiin visio Euroopan unionin onnistuneesta digitaalisesta muutoksesta vuoteen 2030 mennessä. EU:n tavoitteena on olla digitaalisesti täysivaltainen avoimessa ja verkottuneessa maailmassa ja harjoittaa digitaalipolitiikkaa, joka antaa ihmisille ja yrityksille mahdollisuuden tarttua ihmiskeskeiseen, osallistavaan, kestävään ja vauraampaan digitaaliseen tulevaisuuteen. Tähän sisältyy haavoittuvuustekijöiden ja riippuvuussuhteiden korjaaminen sekä investointien nopeuttaminen.

Näiden tavoitteiden ja haasteiden perusteella komissio ehdottaa poliittista ohjelmaa ehdotuksena Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelman perustamisesta.

Komission ehdotuksen täydentämiseksi tässä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa analysoidaan Euroopan unionin nykyistä digitaalista tilannetta ja selitetään tämän analyysin perusteella tarkemmin digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden ja vastaavien keskeisten tulosindikaattorien perusteita sekä ehdotettua hallintokehystä, mekanismeja monikansallisten hankkeiden perustamiseksi ja yksilöityjä mahdollistajia.

Ehdotusta valmistellessaan komissio järjesti myös kohdennetun kuulemisen vuoden 2030 digitaalisesta kompassista

Ladattava aineisto

Staff Working Document EN
Lataa