Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikace

Pracovní dokument útvarů Komise o politickém programu: cesta k digitální dekádě

Prohlédněte si pracovní dokument útvarů Komise o politickém programu: cesta k digitální dekádě.

Sdělení Komise „Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády“ ze dne 9. března 2021 představila vizi úspěšné digitální transformace Evropské unie do roku 2030. Cílem EU je být digitálně suverénní v otevřeném a propojeném světě a provádět digitální politiky, které lidem a podnikům umožní chopit se digitální budoucnosti zaměřené na člověka, inkluzivní, udržitelnější a více prosperující. V této souvislosti je třeba se zaměřit i na slabá místa a závislosti, jakož i urychlit investice.

S ohledem na tyto ambice a výzvy Komise navrhuje politický program ve formě návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí politický program „Cesta k digitální dekádě“.

V zájmu doplnění návrhu Komise tento pracovní dokument útvarů Komise analyzuje současnou digitální situaci v Evropské unii a s ohledem na tuto analýzu podrobněji vysvětluje důvody pro cíle digitální dekády a odpovídající klíčové ukazatele výkonnosti, jakož i navrhovaný správní rámec, mechanismy pro vytváření projektů pro více zemí a identifikované podpůrné faktory.

Při přípravě návrhu Komise rovněž provedla cílenou konzultaci o digitálním kompasu 2030

Ke stažení

Staff Working Document EN
Stáhnout