Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Objava

Delovni dokument služb Komisije o programu politike: pot v digitalno desetletje

Ogled delovnega dokumenta služb Komisije o programu politike: pot v digitalno desetletje.

Sporočilo Komisije „Digitalni kompas do leta 2030: Evropska pot v digitalno desetletje“ z dne 9. marca 2021 predstavila vizijo za uspešno digitalno preobrazbo Evropske unije do leta 2030. Cilj EU je digitalno suverena v odprtem in medsebojno povezanem svetu ter izvajanje digitalnih politik, ki ljudem in podjetjem omogočajo, da izkoristijo vključujočo, trajnostno in uspešnejšo digitalno prihodnost, osredotočeno na človeka. To vključuje obravnavanje ranljivosti in odvisnosti ter pospeševanje naložb.

Glede na te ambicije in izzive Komisija predlaga program politike v obliki predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa politike „Pot v digitalno desetletje“.

Da bi dopolnili predlog Komisije, ta delovni dokument služb Komisije analizira trenutne digitalne razmere v Evropski uniji in glede na to analizo podrobneje pojasnjuje razloge za cilje digitalnega desetletja in ustrezne ključne kazalnike uspešnosti ter predlagani okvir upravljanja, mehanizme za vzpostavitev večdržavnih projektov in opredeljene omogočitvene dejavnike.

Komisija je pri pripravi predloga izvedla tudi ciljno usmerjeno posvetovanje o digitalnem kompasu do leta 2030

Datoteke za prenos

Staff Working Document EN
Prenesi