Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Pubblikazzjoni

Dokument ta’ ħidma tal-persunal dwar il-programm ta’ politika: triq lejn id-deċennju diġitali

Ara d-dokument ta’ ħidma tal-persunal dwar il-programm ta’ politika: triq lejn id-deċennju diġitali.

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Il-Kumpass Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew għad-Deċennju Diġitali "tad-9 ta’ Marzu 2021 stabbilixxa l-viżjoni għal trasformazzjoni diġitali ta’ suċċess tal-Unjoni Ewropea sal-2030. L-ambizzjoni tal-UE hija li tkun diġitalment sovrana f’dinja miftuħa u interkonnessa, u li ssegwi politiki diġitali li jagħtu s-setgħa lin-nies u lin-negozji biex jaħtfu futur diġitali ċċentrat fuq il-bniedem, inklużiv, sostenibbli u aktar prosperu. Għandha l-ambizzjoni wkoll li jingħelbu l-vulnerabbiltajiet u d-dipendenzi u li jitħaffef l-investiment.

Fid-dawl ta’ dawn l-ambizzjonijiet u l-isfidi, il-Kummissjoni tipproponi programm ta’ politika fil-forma ta’ proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Programm ta’ Politika “Il-Perkors għad-Deċennju Diġitali”.

Biex jikkomplementa l-proposta tal-Kummissjoni, dan id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal (SWD) janalizza s-sitwazzjoni diġitali attwali fl-Unjoni Ewropea u, fid-dawl ta’ din l-analiżi, jispjega f’aktar dettall ir-raġunament għall-miri tad-Deċennju Diġitali u l-KPIs korrispondenti kif ukoll il-qafas ta’ governanza propost, il-mekkaniżmi biex jiġu stabbiliti Proġetti Multinazzjonali, u l-faċilitaturi identifikati.

Fit-tħejjija tal-proposta, il-Kummissjoni wettqet ukoll konsultazzjoni mmirata dwar il-boxxla diġitali tal-2030

Downloads

Staff Working Document EN
Iddawnlowdja