Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Работен документ на службите на Комисията относно политическата програма: път към цифровото десетилетие

Вижте работния документ на службите на Комисията относно политическата програма: път към цифровото десетилетие.

Съобщението на Комисията „Цифров компас до 2030 г.: Европейският път за цифровото десетилетие“ от 9 март 2021 г. представи визията за успешна цифрова трансформация на Европейския съюз до 2030 г. Амбицията на ЕС е да бъде цифрово суверенен в един отворен и взаимосвързан свят и да провежда цифрови политики, които дават възможност на хората и предприятията да се възползват от ориентирано към човека, приобщаващо, устойчиво и по-проспериращо цифрово бъдеще. Това включва преодоляване на слабостите и зависимостите, както и ускоряване на инвестициите.

С оглед на тези амбиции и предизвикателства Комисията предлага политическа програма под формата на предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на политическа програма „Път към цифровото десетилетие“.

За да допълни предложението на Комисията, в настоящия работен документ на службите на Комисията (РДСК) се анализира настоящата цифрова ситуация в Европейския съюз и в светлината на този анализ се обяснява по-подробно обосновката за целите на цифровото десетилетие и съответните КПЕ, както и предложената рамка за управление, механизмите за създаване на многонационални проекти и определените способстващи фактори.

При изготвянето на предложението Комисията проведе и целева консултация относно цифровия компас за 2030 г. 

Документи за изтегляне

Staff Working Document EN
Изтегляне