Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Leidinys

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl politikos programos: kelias į skaitmeninį dešimtmetį

Peržiūrėti Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl politikos programos: kelias į skaitmeninį dešimtmetį.

Komisijos komunikate „2030 m. skaitmeninės politikos kelrodis: Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias“ išdėstyta sėkmingos Europos Sąjungos skaitmeninės transformacijos iki 2030 m. vizija. ES siekia būti skaitmeniniu požiūriu suvereni atvirame ir tarpusavyje susijusiame pasaulyje ir vykdyti skaitmeninę politiką, kuri įgalintų žmones ir įmones pasinaudoti į žmogų orientuota, įtraukia, tvaria ir labiau klestinčia skaitmenine ateitimi. Tai apima pažeidžiamumo ir priklausomybės problemų sprendimą, taip pat investicijų spartinimą.

Atsižvelgdama į šiuos užmojus ir iššūkius, Komisija siūlo politikos programą – pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma politikos programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“.

Siekiant papildyti Komisijos pasiūlymą, šiame tarnybų darbiniame dokumente analizuojama dabartinė skaitmeninė padėtis Europos Sąjungoje ir, atsižvelgiant į šią analizę, išsamiau paaiškinamas skaitmeninio dešimtmečio tikslų ir atitinkamų PVRR loginis pagrindimas, siūloma valdymo sistema, daugiašalių projektų rengimo mechanizmai ir nustatyti veiksniai.

Rengdama pasiūlymą Komisija taip pat surengė tikslines konsultacijas dėl 2030 m. skaitmeninio kelrodžio

Atsisiunčiamos rinkmenos

Staff Working Document EN
Atsisiųsti