Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publicatie

Werkdocument van de diensten van de Commissie over het beleidsprogramma: een pad naar het digitale decennium

Bekijk het werkdocument van de diensten van de Commissie over het beleidsprogramma: een pad naar het digitale decennium.

De mededeling van de Commissie "Digitaal kompas 2030: the European way for the Digital Decade "van 9 maart 2021 werd de visie voor een succesvolle digitale transformatie van de Europese Unie tegen 2030 uiteengezet. De ambitie van de EU is om digitaal soeverein te zijn in een open en onderling verbonden wereld en om digitaal beleid te voeren dat mensen en bedrijven in staat stelt een mensgerichte, inclusieve, duurzame en welvarendere digitale toekomst te volgen. Daartoe behoort het aanpakken van zwakke punten en afhankelijkheden en het versnellen van investeringen.

In het licht van deze ambities en uitdagingen stelt de Commissie een beleidsprogramma voor in de vorm van een voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het beleidsprogramma „Traject naar het digitale decennium”.

Als aanvulling op het voorstel van de Commissie wordt in dit werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD) de huidige digitale situatie in de Europese Unie geanalyseerd en wordt in het licht van deze analyse nader ingegaan op de beweegredenen voor de doelstellingen voor het digitale decennium en de bijbehorende KPI’s, alsook op het voorgestelde governancekader, mechanismen voor het opzetten van meerlandenprojecten en vastgestelde facilitatoren.

Bij de voorbereiding van het voorstel heeft de Commissie ook een gerichte raadpleging gehouden over het digitale kompas 2030

Downloads

Staff Working Document EN
Downloaden