Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Komisijas dienestu darba dokuments par politikas programmu: ceļš uz digitālo desmitgadi

Skatīt dienestu darba dokumentu par politikas programmu: ceļš uz digitālo desmitgadi.

Komisijas paziņojumā “Digitālais kompass līdz 2030. gadam: Eiropas ceļam digitālajā desmitgadē” 2021. gada 9. martā tika izklāstīts redzējums par sekmīgu Eiropas Savienības digitālo pārveidi līdz 2030. gadam. ES mērķis ir būt digitāli suverēnai atvērtā un savstarpēji saistītā pasaulē un īstenot digitālo politiku, kas dod cilvēkiem un uzņēmumiem iespēju izmantot cilvēkorientētu, iekļaujošu, ilgtspējīgu un pārticīgāku digitālo nākotni. Tas ietver arī neaizsargātības un atkarības novēršanu un ieguldījumu paātrināšanu.

Ņemot vērā šos mērķus un problēmas, Komisija ierosina politikas programmu kā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš”.

Lai papildinātu Komisijas priekšlikumu, šajā dienestu darba dokumentā (SWD) analizēta pašreizējā digitālā situācija Eiropas Savienībā un, ņemot vērā šo analīzi, sīkāk izskaidrots digitālās desmitgades mērķu un attiecīgo GDR pamatojums, kā arī ierosinātā pārvaldības sistēma, daudzvalstu projektu izveides mehānismi un identificētie veicinātāji.

Sagatavojot priekšlikumu, Komisija veica arī mērķorientētu apspriešanos par 2030. gada digitālo kompasu

Lejupielādēšanai

Staff Working Document EN
Lejupielādēt