Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Komissio investoi 292 miljoonaa euroa digitaaliteknologiaan ja kyberturvallisuuteen

Komissio on käynnistänyt Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toisen ehdotuspyynnön, joka on jatkoa työohjelmien hyväksymiselle ja ensimmäisille ehdotuspyynnöille marraskuussa 2021.

logo

Ehdotuspyyntöihin voivat osallistua EU:n jäsenvaltioiden, EFTA- ja ETA-maiden yritykset, organisaatiot ja julkishallinnot sekä muiden ohjelmaan assosioituneiden maiden yksiköt.

Tähän rahoitukseen investoidaan yli 249 miljoonaa euroa useilla aloilla: data-avaruudet, eurooppalainen lohkoketjuinfrastruktuuri, koulutuskurssit pitkälle vietyä digitaalista osaamista varten, digitaaliset ratkaisut julkishallinnon palvelujen parantamiseksi, hankkeet, joilla pilotoidaan tekoälyn käyttöä rikollisuuden torjunnassa, ja tekoälyn testauslaitokset. Viimeksi mainitulla testataan tekoälyä valmistusta, elintarvikkeita, terveyttä ja älykkäitä yhteisöjä varten. Lisäksi 43 miljoonan euron avustuksilla tuetaan kyberturvallisuutta terveydenhuoltoalalla ja sellaisen keskusten verkoston käyttöönottoa, joka auttaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön asiaankuuluvaa EU:n kyberturvallisuuslainsäädäntöä.

Näiden ehdotuspyyntöjen määräaika on 17. toukokuuta 2022.

Lisätietoja näiden ehdotuspyyntöjen mukaisista avustushakemuksista on saatavilla verkossa.

Muita Digitaalinen Eurooppa -ohjelman mukaisia ehdotuspyyntöjä on tarkoitus julkaista kesällä 2022.