Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Komisija ieguldīs 292 miljonus eiro digitālajās tehnoloģijās un kiberdrošībā

Komisija ir izsludinājusi programmas “Digitālā Eiropa” otro uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas seko darba programmu pieņemšanai un pirmajam uzaicinājumu kopumam 2021. gada novembrī.

logo

Uzaicinājumi ir pieejami uzņēmumiem, organizācijām un publiskās pārvaldes iestādēm no ES dalībvalstīm, EBTA/EEZ valstīm, kā arī struktūrām no citām Programmas asociētajām valstīm.

Šajā finansējumā tiks ieguldīti vairāk nekā 249 miljoni eiro vairākās jomās: datu telpas, Eiropas blokķēdes infrastruktūra, padziļinātu digitālo prasmju apmācības kursi, digitālie risinājumi labākiem valdības pakalpojumiem, projekti mākslīgā intelekta (MI) izmantošanai noziedzības apkarošanā un mākslīgā intelekta testēšanas iekārtas. MI tiks testēts ražošanas, pārtikas, veselības un viedo kopienu vajadzībām. Turklāt 43 miljonu EUR dotāciju ieguldījums atbalstīs kiberdrošību veselības nozarē un centru tīkla izvēršanu, lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot attiecīgos ES kiberdrošības tiesību aktus.

Šo uzaicinājumu iesniegšanas termiņš būs 2022. gada 17. maijs.

Plašāka informācija par dotāciju pieteikumiem saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kopumu ir pieejama tiešsaistē.

Paredzams, ka 2022. gada vasarā tiks publicēti turpmāki uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus saskaņā ar programmu “Digitālā Eiropa”.