Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon investeerib 292 miljonit eurot digitehnoloogiasse ja küberturvalisusesse

Komisjon on avanud programmi „Digitaalne Euroopa“ teise projektikonkursi, mis järgneb tööprogrammide ja esimeste projektikonkursside vastuvõtmisele 2021. aasta novembris.

logo

Projektikonkursid on avatud ELi liikmesriikide, EFTA/EMP riikide ettevõtjatele, organisatsioonidele ja haldusasutustele ning teiste programmiga liitunud riikide üksustele.

Selle rahastamisega investeeritakse üle 249 miljoni euro mitmes valdkonnas: andmeruumid, Euroopa plokiahela taristu, kõrgema taseme digioskuste koolituskursused, digilahendused paremate valitsusteenuste jaoks, projektid, millega katsetatakse tehisintellekti kasutamist kuritegevuse vastu võitlemiseks, ja tehisintellekti testimisrajatised. Viimane katsetab tehisintellekti tootmise, toidu, tervise ja arukate kogukondade jaoks. Lisaks toetatakse 43 miljoni euro suuruse investeeringuga tervishoiusektori küberturvalisust ja keskuste võrgustiku kasutuselevõttu, et aidata liikmesriikidel rakendada asjakohaseid ELi küberturvalisuse alaseid õigusakte.

Nende konkursikutsete tähtaeg on 17. mai 2022.

Lisateave nende konkursikutsete raames esitatud toetusetaotluste kohta on kättesaadav internetis.

Täiendavad projektikonkursid programmi „Digitaalne Euroopa“ raames avaldatakse eeldatavasti 2022. aasta suvel.