Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Eurooppalaiset digitaalisen identiteetin lompakot: Komissio julkaisee ensimmäisen teknisen välineistön prototyyppien kehittämiseksi

Komissio julkaisee tänään ensimmäisen version EU:n yhteisestä välineistöstä eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakon (EUDI-lompakko) toteuttamiseksi.

graphic showing bits and bytes and on the forefront the European flag

iStock photo Getty images plus

Tämä jäsenvaltioiden tiiviissä yhteistyössä komission kanssa kehittämätekninen runko muodostaa perustan lompakon prototyypille, jota voidaan käyttää testauksessa erilaisissa käyttötapauksissa.

Välineistö täydentää luotettavaa ja turvallista digitaalista identiteettiä koskevaa lainsäädäntöehdotusta, ja se on ratkaiseva ensimmäinen askel, joka mahdollistaa vankan kehyksen luomisen digitaaliselle tunnistamiselle ja todentamiselle, joka perustuu yhteisiin standardeihin kaikkialla EU:ssa. Sen tavoitteena on varmistaa korkea luottamus digitaalisiin transaktioihin Euroopassa. Jäsenvaltiot tekevät edelleen tiivistä yhteistyötä komission kanssa välineistön päivittämiseksi jatkuvasti.

Välineistössä esitetyt vaatimukset ja eritelmät eivät ole pakollisia jäsenvaltioille ennen kuin lainsäädäntövallan käyttäjät ovat hyväksyneet eurooppalaista digitaalisen identiteetin lompakkoa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

Samaan aikaan komissio tukee digitaalialan ohjelman puitteissa myös laajamittaisia pilottihankkeita enintään 50 miljoonalla eurolla, joilla puututaan lompakon ensisijaisiin käyttötapauksiin, kuten mobiiliajokorttiin, sähköisiin terveydenhuoltopalveluihin, maksuihin ja koulutukseen/ammattitutkintoihin. Pilottihankkeiden on määrä alkaa vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Eurooppalainen digitaalisen identiteetin lompakko tarjoaa EU:n kansalaisille ja yrityksille turvallisen ja kätevän tavan tunnistautua, kun se on tarpeen digitaalisten palvelujen käyttämiseksi, heidän puhelimensa painikkeella. He voivat turvallisesti tallentaa ja käyttää tietoja kaikenlaisissa palveluissa, kuten lentoasemalla tehtävissä tarkastuksissa, auton vuokraamisessa, pankkitilin avaamisessa tai kirjautuessa tililleen suurilla verkkoalustoilla. Lisäksi EUDI-lompakon avulla kansalaiset voivat tallentaa valtuuskirjoja, kuten mobiiliajokortteja, ammattikortteja, sähköisiä terveyspalveluja tai opintotodistuksia.

Lisätietoja