Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Il-Kartieri Ewropej tal-Identità Diġitali: Il-Kummissjoni tippubblika l-ewwel Sett ta’ Għodod tekniċi għall-prototipi

Illum, il-Kummissjoni qed tippubblika l-ewwel verżjoni ta’ Sett ta’ Għodod komuni tal-UE biex timplimenta l-Kartiera Ewropea tal-Identità Diġitali (il-Kartiera tal-EUDI).

graphic showing bits and bytes and on the forefront the European flag

iStock photo Getty images plus

Din is-sinsla teknika, żviluppata mill-Istati Membrif’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, se tkun il-bażi għall-inġinerija ta’ prototip ta’ Kartiera li tista’ tintuża għall-ittestjar f’varjetà ta’ każijiet ta’ użu.

Is-sett ta’ Għodod se jikkomplementa l-proposta leġiżlattiva dwar Identità Diġitali affidabbli u sigura u huwa l-ewwel pass kruċjali li se jippermetti l-ħolqien ta’ qafas robust għall-identifikazzjoni u l-awtentikazzjoni diġitali abbażi ta’ standards komuni madwar l-UE. Għandha l-għan li tiżgura livell għoli ta’ fiduċja fit-tranżazzjonijiet diġitali fl-Ewropa. L-Istati Membri se jkomplu jaħdmu mill-qrib mal-Kummissjoni biex jaġġornaw kontinwament is-Sett ta’ Għodod.

Ir-rekwiżiti u l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fis-Sett ta’ Għodod mhumiex obbligatorji għall-Istati Membri sakemm il-proposta leġiżlattiva dwar il-Kartiera Ewropea tal-Identità Diġitali tkun ġiet adottata mill-koleġiżlaturi.

Fl-istess ħin, il-Kummissjoni qed tappoġġa wkoll proġetti pilota fuq skala kbira, taħt il-Programm Diġitali, b’massimu ta’ EUR 50 miljun ta’ kofinanzjament biex tindirizza każijiet ta’ użu ta’ prijorità għolja għall-Kartiera, inklużi l-Liċenzja tas-Sewqan Mobbli, is-Saħħa elettronika, il-pagamenti, u l-kwalifiki edukattivi/professjonali. Il-piloti huma mistennija li jibdew fl-ewwel nofs tal-2023.

Il-Kartiera Ewropea tal-Identità Diġitali se tipprovdi mod sigur u konvenjenti għaċ-ċittadini u n-negozji Ewropej biex jidentifikaw lilhom infushom meta jkun meħtieġ biex jaċċessaw is-servizzi diġitali, meta tikklikkja buttuna fuq it-telefown tagħhom. Se jkunu jistgħu jaħżnu u jużaw id-data b’mod sigur għal kull tip ta’ servizz, bħall-iċċekkjar fl-ajruport, il-kiri ta’ karozza, il-ftuħ ta’ kont bankarju, jew meta jilloggjaw fil-kont tagħhom fuq pjattaformi online kbar. Barra minn hekk, il-Kartiera tal-EUDI se tippermetti liċ-ċittadini jaħżnu kredenzjali, bħal liċenzja tas-sewqan mobbli, liċenzji professjonali, Saħħa elettronika, jew kredenzjali edukattivi.

Aktar informazzjoni