Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Evropské peněženky digitální identity: Komise zveřejnila první soubor technických nástrojů pro prototypy

Komise dnes zveřejňuje první verzi společného souboru nástrojů EU pro provádění evropské peněženky digitální identity.

graphic showing bits and bytes and on the forefront the European flag

iStock photo Getty images plus

Tato technická páteř, kterou vyvinuly členské státy v úzké spolupráci s Komisí, bude základem pro vytvoření prototypu peněženky, který lze použít pro testování v různých případech použití.

Soubor nástrojů doplní legislativní návrh o důvěryhodné a bezpečné digitální identitě a je zásadním prvním krokem, který umožní vytvoření spolehlivého rámce pro digitální identifikaci a autentizaci založeného na společných normách v celé EU. Jeho cílem je zajistit vysokou úroveň důvěry v digitální transakce v Evropě. Členské státy budou i nadále úzce spolupracovat s Komisí na průběžné aktualizaci souboru nástrojů.

Požadavky a specifikace stanovené v souboru nástrojů nejsou pro členské státy povinné, dokud spoluzákonodárci nepřijme legislativní návrh týkající se evropské peněženky digitální identity.

Komise zároveň podporuje rozsáhlé pilotní projekty v rámci digitálního programu spolufinancování ve výši až 50 milionů EUR na řešení vysoce prioritních případů použití peněženky, včetně mobilního řidičského průkazu, elektronického zdravotnictví, plateb a vzdělávání/odborné kvalifikace. Očekává se, že pilotní projekty budou zahájeny v první polovině roku 2023.

Evropská peněženka digitální identity poskytne evropským občanům a podnikům bezpečný a pohodlný způsob, jak se v případě potřeby pro přístup k digitálním službám po kliknutím tlačítka na jejich telefonu. Budou moci bezpečně ukládat a využívat údaje pro všechny druhy služeb, jako je kontrola na letišti, pronájem vozidla, otevření bankovního účtu nebo při přihlášení na svůj účet na velkých online platformách. Peněženka EUDI navíc občanům umožní uchovávat certifikáty, jako jsou mobilní řidičské průkazy, profesní průkazy, elektronické zdravotnictví nebo vzdělávací certifikáty.

Více informací