Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Euroopa digiidentiteeditaskud: Komisjon avaldab esimesed prototüüpide tehnilised vahendid

Täna avaldab komisjon ühise ELi meetmepaketi esimese versiooni Euroopa digiidentiteeditasku (EUDI digiidentiteeditasku) rakendamiseks.

graphic showing bits and bytes and on the forefront the European flag

iStock photo Getty images plus

See tehniline tugisammas, mille liikmesriigid töötavad välja tihedas koostöös komisjoniga, on aluseks digiidentiteeditasku prototüübile, mida saab kasutada mitmesugustel kasutusjuhtudel katsetamiseks.

Meetmepakett täiendab seadusandlikku ettepanekut usaldusväärse ja turvalise digiidentiteedi kohta ning on oluline esimene samm, mis võimaldab luua kogu ELis ühistel standarditel põhineva tugeva digiidentimise ja e-autentimise raamistiku. Selle eesmärk on tagada Euroopas suur usaldus digitehingute vastu. Liikmesriigid jätkavad tihedat koostööd komisjoniga, et meetmepaketti pidevalt ajakohastada.

Meetmepaketis sätestatud nõuded ja kirjeldused ei ole liikmesriikidele kohustuslikud enne, kui kaasseadusandjad on vastu võtnud seadusandliku ettepaneku Euroopa digiidentiteeditasku kohta.

Samal ajal toetab komisjon digiprogrammi raames ka suuremahulisi katseprojekte, kaasrahastades kuni 50 miljonit eurot, et käsitleda digiidentiteeditasku prioriteetseid kasutusviise, sealhulgas mobiilset juhiluba, e-tervist, makseid ning haridust/kutsekvalifikatsiooni. Katseprojektid peaksid algama 2023. aasta esimesel poolel.

Euroopa digiidentiteeditasku pakub Euroopa kodanikele ja ettevõtjatele turvalist ja mugavat viisi end tuvastada, kui see on vajalik digiteenustele juurdepääsuks, klõpsates telefonis nupul. Nad saavad turvaliselt salvestada ja kasutada andmeid igat liiki teenuste jaoks, näiteks lennujaamas sõitmiseks, auto rentimiseks, pangakonto avamiseks või suurtel veebiplatvormidel olevale kontole sisse logides. Lisaks võimaldab EUDI digiidentiteeditasku kodanikel salvestada tõendeid, nagu mobiilne juhiluba, kutsetunnistus, e-tervis või haridustunnistus.

Täiendav teave