Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Neljä uutta jäsentä liittyy eurooppalaiseen vihreään digitaaliseen koalitioon

Komissio toivotti Euroopan vihreän digitaalisen koalition uudet jäsenet tervetulleiksi digitaalista vuosikymmentä johtavan tapahtuman aikana.

Eurooppalainen vihreä digitaalinen koalitio (EGDC) on joukko tieto- ja viestintätekniikan yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet tukemaan EU:n vihreää ja digitaalista muutosta. Liittoutuman muodosti digitaalipäivänä 2021 26 toimitusjohtajaa, jotka allekirjoittivat julkilausuman, jossa tuettiin konkreettisia toimia sen varmistamiseksi, että vihreä digitalisaatio on myönteinen voima ilmastonmuutoksen torjunnassa

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyi 1. kesäkuuta 2021 neljä uutta jäsentä, jotka sitoutuivat auttamaan kestävän digitaalisen tulevaisuuden saavuttamisessa. Ilmoituksen ovat allekirjoittaneet seuraavat toimitusjohtajat: 

Google, Matt Brittin, puheenjohtaja, EMEA Business and Operations

KPN, Joost Farwerck, toimitusjohtaja

Siemens, Roland Busch, toimitusjohtaja

Uber, Dara Khosrowshahi, toimitusjohtaja 

Nämä neljä uutta yritystä liittyvät 26 perustajaan ja aloittavat julistuksen sitoumusten käsittelyn. Näihin kuuluvat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ensisijaisten alojen määrittäminen ja olemassa olevan tietämyksen vakiinnuttaminen digitalisaation ympäristövaikutusten arvioinnissa. Niitä tuetaan Euroopan parlamentin pilottihankkeella.

Euroopan parlamentin pilottihanketta koskeva tarjouspyyntö, jolla tuetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman työtä, avattiin 28. toukokuuta 2021. Hankkeella edistetään tiedemaailman ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijoiden, paikallisviranomaisten edustajien sekä energian, liikenteen, rakentamisen, maatalouden ja valmistusteollisuuden kaltaisten ensisijaisten alojen toimijoiden osallistumista. Tässä yhteydessä tarjoaja järjestää kuulemisen ja koordinoi tulosten levittämistä kaikkialla EU:ssa. Vuonna 2022 järjestetään korkean tason tapahtuma, johon kuuluu myös vihreä digitaalinen palkintoseremonia. 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla on ratkaiseva rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden sekä digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisesti kestävää digitaalista infrastruktuuria koskeva tavoite ja ympäristöä kunnioittavien digitaalisten järjestelmien ja laitteiden saatavuutta koskeva digitaalinen periaate.