Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

Čtyři noví členové se připojí k Evropské zelené digitální koalici

Komise přivítala nové členy Evropské zelené digitální koalice během akce vedoucí digitální dekádu.

Evropská zelená digitální koalice (EGDC) je skupina společností působících v oblasti IKT, které se zavázaly podporovat ekologickou a digitální transformaci EU. Koalici vytvořilo u příležitosti Digitálního dne 2021 26 generálních ředitelů, kteří se sešli, aby podepsali prohlášení podporující konkrétní opatření k zajištění toho, aby ekologická digitalizace byla pozitivní silou v boji proti změně klimatu

Dne 1. června 2021 se k EGDC připojili čtyři noví členové, kteří se zavázali přispět k dosažení udržitelné digitální budoucnosti. Generální ředitelé, kteří prohlášení podepsali, jsou: 

Google, Matt Brittin, předseda, EMEA Business and Operations

KPN, Joost Farwerck, generální ředitel

Siemens, Roland Busch, generální ředitel

Uber, Dara Khosrowshahi, generální ředitelka 

Čtyři nové společnosti se připojí k 26 zakladatelům, aby začali pracovat na závazcích uvedených v prohlášení. Patří mezi ně určení prioritních odvětví pro EGDC a konsolidace stávajících znalostí při posuzování environmentálních přínosů digitalizace. Budou podpořeny pilotním projektem Evropského parlamentu.

Výzva k podávání nabídek na pilotní projekt Evropského parlamentu, který podpoří činnost EGDC, byla zahájena dne 28. května 2021. Projekt bude podporovat účast odborníků z akademické obce a nevládních organizací, zástupců místních orgánů a aktérů z prioritních odvětví, jako je energetika, doprava, stavebnictví, zemědělství a výroba. V této souvislosti uchazeč zorganizuje konzultaci a koordinuje šíření informací v celé EU. V roce 2022 bude následovat akce na vysoké úrovni, včetně slavnostního předávání cen za zelenou digitální oblast. 

EGDC bude hrát klíčovou úlohu při pomoci Evropě dosáhnout jejích cílů v Zelené dohodě pro Evropu, jakož i cílů digitální dekády. Zejména cíl týkající se udržitelné digitální infrastruktury a digitální zásada týkající se přístupu k digitálním systémům a zařízením, které respektují životní prostředí.