Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Neli uut liiget ühinevad Euroopa rohelise digikoalitsiooniga

Komisjon tervitas Euroopa rohelise digikoalitsiooni uusi liikmeid üritusel „Leading the Digital Decade“.

Euroopa rohelise digikoalitsioon (EGDC) on IKT-ettevõtjate rühm, kes on pühendunud ELi rohe- ja digipöörde toetamisele. Koalitsiooni asutasid 2021. aasta digipäeval 26 tegevjuhti, kes tulid alla deklaratsioonile, millega toetatakse konkreetseid meetmeid tagamaks, et rohepööre on kliimamuutuste vastases võitluses positiivne jõud

1. juunil 2021 ühines EGDCga neli uut liiget, kes võtsid kohustuse aidata kaasa kestliku digituleviku saavutamisele. Deklaratsioonile alla kirjutanud tegevjuht on: 

Google, Matt Brittin, Euroopa Ravimiameti (EMEA) äri- ja tegevusjuht

KPN, Joost Farwerck, tegevjuht

Siemens, Roland Busch, tegevjuht

Uber, Dara Khosrowshahi, tegevjuht 

Neli uut ettevõtet ühinevad 26 asutajaga, et alustada tööd deklaratsioonis esitatud kohustuste täitmiseks. Need hõlmavad EGDC prioriteetsete sektorite kindlaksmääramist ja olemasolevate teadmiste konsolideerimist digiteerimise keskkonnaalase panuse hindamisel. Neid toetab Euroopa Parlamendi katseprojekt.

28. mail 2021 avati pakkumiskutse Euroopa Parlamendi katseprojekti jaoks, millega toetatakse EGDC tööd. Projektiga edendatakse akadeemiliste ringkondade ja valitsusväliste organisatsioonide ekspertide, kohalike omavalitsuste esindajate ning selliste prioriteetsete sektorite nagu energeetika, transport, ehitus, põllumajandus ja tootmine osalejate osalemist. Sellega seoses korraldab pakkuja konsultatsiooni ja koordineerib teabe levitamist kogu ELis. 2022. aastal järgneb kõrgetasemeline üritus, sealhulgas rohelise digiauhinna tseremoonia. 

EGDC-l on oluline roll, et aidata Euroopal saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke ja digikümnendi eesmärke. Eelkõige kestliku digitaristu ja keskkonda säästvatele digisüsteemidele ja -seadmetele juurdepääsu digipõhimõttega seotud eesmärk.