Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Eiropas Zaļās digitālās koalīcijas sastāvā ir četri jauni locekļi

Pasākumā “Digitālās desmitgades vadība” Komisija sveica jaunos Eiropas Zaļās digitālās koalīcijas locekļus.

Eiropas zaļā digitālā koalīcija (EGDC) ir IKT uzņēmumu grupa, kas ir apņēmusies atbalstīt ES zaļo un digitālo pārveidi. 2021. gada Digitālajā dienā koalīciju izveidoja 26 izpilddirektori, kuri pulcējās, lai parakstītu deklarāciju, ar ko atbalsta konkrētas darbības, kuru mērķis ir nodrošināt, ka zaļā digitalizācija ir pozitīvs spēks cīņā pret klimata pārmaiņām

2021. gada 1. jūnijā EGDC pievienojās četri jauni locekļi, apņemoties palīdzēt panākt ilgtspējīgu digitālo nākotni. Izpilddirektori, kas parakstīja deklarāciju, ir: 

Google, Matt Brittin, EMEA Business and Operations priekšsēdētājs

KPN, Joost Farwerck, izpilddirektors

Siemens, Roland Busch, izpilddirektors

Uber, Dara Khosrowshahi, izpilddirektore 

Četri jaunie uzņēmumi pievienosies 26 dibinātājiem, lai sāktu strādāt pie deklarācijā minētajām saistībām. Tie ietver EGDC prioritāro nozaru noteikšanu un esošo zināšanu konsolidēšanu, novērtējot digitalizācijas devumu vides jomā. Tos atbalstīs Eiropas Parlamenta izmēģinājuma projekts.

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus Eiropas Parlamenta izmēģinājuma projektam, kas atbalstīs EGDC darbu, tika izsludināts 2021. gada 28. maijā. Projekts veicinās ekspertu no akadēmiskajām aprindām un NVO, vietējo iestāžu pārstāvju un dalībnieku no prioritārām nozarēm, piemēram, enerģētikas, transporta, būvniecības, lauksaimniecības un ražošanas, līdzdalību. Šajā sakarā pretendents organizēs apspriešanos un koordinēs izplatīšanu visā ES. 2022. gadā notiks augsta līmeņa pasākums, tostarp Zaļās digitālās balvas pasniegšanas ceremonija. 

EGDC būs izšķiroša nozīme, palīdzot Eiropai sasniegt tās mērķus, kas noteikti Eiropas zaļajā kursā, kā arī digitālās desmitgades mērķus. Jo īpaši mērķi attiecībā uz ilgtspējīgu digitālo infrastruktūru un digitālo principu par piekļuvi digitālajām sistēmām un ierīcēm, kas saudzē vidi.