Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Ceathrar comhaltaí nua ag teacht isteach sa Chomhghuaillíocht Dhigiteach Ghlas Eorpach

Chuir an Coimisiún fáilte roimh chomhaltaí nua chuig an gComhghuaillíocht Dhigiteach Ghlas Eorpach le linn na hócáide a raibh an Deacáid Dhigiteach á stiúradh aici.

Is grúpa cuideachtaí TFC í an Chomhghuaillíocht Dhigiteach Ghlas Eorpach (EGDC) atá tiomanta tacú le claochlú glas agus digiteach an Aontais. Bhunaigh 26 Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin an Chomhghuaillíocht ar Lá Digiteach 2021 agus tháinig siad le chéile chun dearbhú a shíniú lena dtacaítear le gníomhaíochtaí nithiúla chun a áirithiú gur fórsa dearfach sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide é an claochlú digiteach glas

An 1 Meitheamh 2021, tháinig ceathrar comhaltaí nua isteach in EGDC, agus gheall siad go gcuideoidh siad le todhchaí dhigiteach inbhuanaithe a bhaint amach. Is iad seo a leanas na Príomhfheidhmeannaigh a shínigh an dearbhú: 

Google, Matt Brittin, Uachtarán, Gnó agus Oibríochtaí GLE

KPN, Joost Farwerck, Príomhfheidhmeannach

Siemens, Roland Busch, Príomhfheidhmeannach

Uber, Dara Khosrowshahi, Príomhfheidhmeannach 

Beidh na ceithre chuideachta nua páirteach sna 26 bhunaitheoir chun tosú ag obair ar na gealltanais sa dearbhú. Áirítear orthu sin earnálacha tosaíochta a shainaithint do EGDC, agus an t-eolas atá ann cheana a chomhdhlúthú maidir le measúnú a dhéanamh ar rannchuidiú comhshaoil an digitithe. Tacóidh tionscadal píolótach de chuid Pharlaimint na hEorpa leo.

Osclaíodh an glao ar thairiscintí do thionscadal píolótach Pharlaimint na hEorpa a thacóidh le hobair EGDC an 28 Bealtaine 2021. Cuirfidh an tionscadal rannpháirtíocht saineolaithe ón saol acadúil agus ó ENRanna, ionadaithe na n-údarás áitiúil, agus gníomhaithe ó earnálacha tosaíochta amhail fuinneamh, iompar, tógáil, talmhaíocht agus monaraíocht chun cinn. Sa chomhthéacs sin, eagróidh an tairgeoir comhairliúchán agus déanfaidh sé comhordú ar an scaipeadh ar fud an AE. Beidh ócáid ardleibhéil ann in 2022, lena n-áirítear searmanas bronnta Glas Digiteach. 

Beidh ról ríthábhachtach ag EGDC maidir le cuidiú leis an Eoraip a spriocanna sa Chomhaontú Glas don Eoraip a bhaint amach chomh maith leis na spriocanna don Deacáid Dhigiteach. Go háirithe, an sprioc maidir le bonneagar digiteach inbhuanaithe agus an prionsabal digiteach maidir le rochtain ar chórais dhigiteacha agus ar ghairis dhigiteacha lena n-urramaítear an comhshaol.