Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Turvallisempi internet 2022: turvallisesti netissä

Huomenna 8. helmikuuta vietetään maailmanlaajuisesti turvallisempi internet -päivää, jonka teemana on ”Yhdessä parempaan internetiin”.

Logo of the campaign, a graphic showing a smartphone with hands, eyes and mouth holding a globe

Safer Internet Day

EU:n rahoittaman Safer Internet -keskusten verkoston edistämänä teemapäivänä nuoret, vanhemmat, omaishoitajat, opettajat, poliittiset päättäjät sekä teollisuuden tai organisaatioiden edustajat voivat osallistua omassa maassaan järjestettäviin tapahtumiin ja osallistua paremman verkkomaailman luomiseen erityisesti lapsille ja nuorille.

Varapuheenjohtajan Dubravka Šuican mukaan

Lapset leikkivät, luovat, oppivat, ovat vuorovaikutuksessa ja ilmaisevat itseään verkossa ja verkottuneessa ympäristössä hyvin nuoresta pitäen. Digitaaliteknologia antaa lapsille mahdollisuuden osallistua globaaleihin liikkeisiin ja toimia aktiivisina kansalaisina. Siksi jokaisen lapsen oikeuksia on kunnioitettava, suojeltava ja noudatettava myös digitaalisessa ympäristössä.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton lisäsi:

Digitaalisen maailman olisi oltava myönteinen ja turvallinen ympäristö lapsille ja nuorille. Samalla kun annamme lapsillemme perustaidot ennen kuin he voivat turvallisesti ajaa pyöräämme liikenteessä, olemme kollektiivisesti auttaneet heitä hankkimaan tarvittavat taidot, jotta voimme liikkua turvallisesti verkkomaailmassa.

Sen varmistamiseksi, että vuonna 2012 hyväksytty eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta soveltuu digitaaliaikaan, Euroopan komissio ehdottaa tänä keväänä uutta strategiaa, jolla tuetaan digitaalisia taitoja, varmistetaan ikätasolle sopiva kokemus ja edistetään lasten osallistumista. Strategia on vaikuttanut useimpien EU:n jäsenvaltioiden kansallisiin politiikkoihin ja toimiin, jotka koskevat esimerkiksi valeuutisia, verkkokiusaamista tai haitalliselle sisällölle altistumista. Se tavoittaa joka vuosi tuhansia kouluja ja nuoria mutta myös vanhempia ja opettajia.

Hyvin varustetut luokkahuoneet ja digitaalisesti koulutetut opettajat sekä turvallinen digitaalinen ympäristö lapsille ovat osa tammikuussa annetussa julistuksessa ehdotettuja digitaalisia oikeuksia ja periaatteita, jotka ohjaavat digitalisaatiota EU:ssa. Parempi internet lapsille -alusta, yleiseurooppalainen resurssikeskus, tarjoaa lapsille, heidän vanhemmilleen ja kasvattajilleen runsaasti tietoa, opastusta ja resursseja parempiin internet-kysymyksiin.